Lệ Tình

Lệ Tình

HKT

Lời bài hát Lệ Tình

Đóng góp bởi

Anh đã gây ra bao lỗi lầm
Để tình yêu chúng ta
Bây giờ tan vỡ
Tình yêu đó thắm thiết chẳng phai
Trái tim ai phũ phàng
Để đớn đau trong lòng nhau
Bao ngày qua tiếng yêu
Vẫn còn đong đầy
Nhưng tại sao tình chúng ta
Bây giờ chia hai
Lệ rơi mãi ướt đẫm khóe môi
Lỡ chia đôi mất rồi
Giờ nhớ em nhiều
Và biết em đang ở đâu
Ngày hôm qua chúng ta
Vẫn còn kề vai
Để hôm nay em đã
Vội vàng về với người
Tình là chi thế gian
Phải sầu biệt ly
Bước ra đi
Cho lệ buồn ướt mi
Anh đã gây ra bao lỗi lầm
Để tình yêu chúng ta
Bây giờ tan vỡ
Tình yêu đó thắm thiết chẳng phai
Trái tim ai phũ phàng
Để đớn đau trong lòng nhau
Bao ngày qua tiếng yêu
Vẫn còn đong đầy
Nhưng tại sao tình chúng ta
Bây giờ chia hai
Lệ rơi mãi ướt đẫm khóe môi
Lỡ chia đôi mất rồi
Giờ nhớ em nhiều
Và biết em đang ở đâu
Ngày hôm qua chúng ta
Vẫn còn kề vai
Để hôm nay em đã
Vội vàng về với người
Tình là chi thế gian
Phải sầu biệt ly
Bước ra đi
Cho lệ buồn ướt mi
Ngày hôm qua chúng ta
Vẫn còn kề vai
Để hôm nay em đã
Vội vàng về với người
Tình là chi thế gian
Phải sầu biệt ly
Bước ra đi
Cho lệ buồn ướt mi
Ngày hôm qua chúng ta
Vẫn còn kề vai
Để hôm nay em đã
Vội vàng về với người
Tình là chi thế gian
Phải sầu biệt ly
Bước ra đi
Cho lệ buồn ướt mi