Lệ Tình

Lệ Tình

Lời bài hát Lệ Tình

Đóng góp bởi

Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn kề vai Để hôm nay em đã phũ vàng về với người. Tình là chi thế gian phải sầu biệt ly Bước ra đi, cho lệ buồn ướt mi. Bài hát: Lệ tình Ca sĩ: HTK Anh đã gây ra bao lỗi lầm, để tình yêu chúng ta bây giờ tan vỡ Tình yêu đó thắm thiết chẳng phai, trái tim ai phũ phàng Để đớn đau trong lòng nhau. Bao ngày qua tiếng yêu vẫn còn đông đầy Nhưng tại sao tình chúng ta bây giờ chia hai Lệ rơi mãi ướt đẫm khóe môi, lỡ chia đôi mất rồi Giờ nhớ em nhiều mà biết em đang ở đâu. Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn kề vai Để hôm nay em đã phũ vàng về với người. Tình là chi thế gian phải sầu biệt ly Bước ra đi, cho lệ buồn ướt mi. Anh đã gây ra bao lỗi lầm, để tình yêu chúng ta bây giờ tan vỡ Tình yêu đó thắm thiết chẳng phai, trái tim ai phũ phàng Để đớn đau trong lòng nhau. Bao ngày qua tiếng yêu vẫn còn đông đầy Nhưng tại sao tình chúng ta bây giờ chia hai Lệ rơi mãi ướt đẫm khóe môi, lỡ chia đôi mất rồi Giờ nhớ em nhiều mà biết em đang ở đâu. Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn kề vai Để hôm nay em đã phũ vàng về với người. Tình là chi thế gian phải sầu biệt ly Bước ra đi, cho lệ buồn ướt mi. Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn kề vai Để hôm nay em đã phũ vàng về với người. Tình là chi thế gian phải sầu biệt ly Bước ra đi, cho lệ buồn ướt mi.