Lẽ Sống Của Đời

Lẽ Sống Của Đời

Lời bài hát Lẽ Sống Của Đời

Đóng góp bởi

Lẽ sống của đời
Là con người ai không ước cao
Cuộc sống mong manh
Đổi lấy chén cơm bằng tiền
Người giàu mơ mộng
Quyền quý trong tay
Người nghèo không tiền
Tìm lấy mưu sinh
Vật chất xa hoa
Bấy nhiêu cũng về cát bụi
Làm kiếp con người
Tình yêu là vương mang khổ đau
Tình chỉ cho không
Chẳng bán nếu ai thật lòng
Đừng vì tham tiền đổi trắng thay đen
Đừng vì danh lợi phụ nghĩa phu thê
Đời có bao lâu
Hãy sống cho nhau thật lòng
Rồi từ mai này ông trời sẽ cho
Cuộc đời sang giàu cũng về với ta
Nghèo khó đi đâu
Chẳng theo ta xuống tuyền đài
Giàu mà tham tiền cũng về hố sâu
Nghèo mà có tình cũng giàu với ai
Đời chẳng cho ta
Cuộc sống như ta hằng mơ
Lẽ sống của đời
Là con người ai không ước cao
Cuộc sống mong manh
Đổi lấy chén cơm bằng tiền
Người giàu mơ mộng
Quyền quý trong tay
Người nghèo không tiền
Tìm lấy mưu sinh
Vật chất xa hoa
Bấy nhiêu cũng về cát bụi
Làm kiếp con người
Tình yêu là vương mang khổ đau
Tình chỉ cho không
Chẳng bán nếu ai thật lòng
Đừng vì tham tiền đổi trắng thay đen
Đừng vì danh lợi phụ nghĩa phu thê
Đời có bao lâu
Hãy sống cho nhau thật lòng
Rồi từ mai này ông trời sẽ cho
Cuộc đời sang giàu cũng về với ta
Nghèo khó đi đâu
Chẳng theo ta xuống tuyền đài
Giàu mà tham tiền cũng về hố sâu
Nghèo mà có tình cũng giàu với ai
Đời chẳng cho ta
Cuộc sống như ta hằng mơ
Rồi từ mai này ông trời sẽ cho
Cuộc đời sang giàu cũng về với ta
Nghèo khó đi đâu
Chẳng theo ta xuống tuyền đài
Giàu mà tham tiền cũng về hố sâu
Nghèo mà có tình cũng giàu với ai
Đời chẳng cho ta
Cuộc sống như ta hằng mơ
Đời chẳng cho ta
Cuộc sống như ta hằng mơ