Xem MV bài hát

Lời bài hát Lẻ Loi

Đóng góp bởi

Có những phút ước muốn
đã ngủ sâu trong con tim anh
Tình yêu sao mong manh
Hay trái tim anh giá lạnh
Đã cố gắng xoá hết
Vẫn hỏi lòng em đang nơi đâu
Thời gian trôi qua chưa lâu
Hay là lòng vẫn
Yêu em đậm sâu
Chẳng thể biết biết biết
Giờ đây em đang ở đâu
Đành chôn giấu giấu
Giấu ôm lòng đau
Làm sao nói nói nói
Rằng anh cũng đang lẻ loi
Dù có bao lâu
Thì vẫn yêu ngừơi thôi
Babe babe babe
I am waiting for you
Babe babe babe
I am waiting for you
Babe babe babe
I am waiting for you
Babe babe babe
I am waiting for you
Có những phút ước muốn
đã ngủ sâu trong con tim anh
Tình yêu sao mong manh
Hay trái tim anh giá lạnh
Đã cố gắng xoá hết
Vẫn hỏi lòng em đang nơi đâu
Thời gian trôi qua chưa lâu
Hay là lòng vẫn
Yêu em đậm sâu
Chẳng thể biết biết biết
Giờ đây em đang ở đâu
Đành chôn giấu giấu
Giấu ôm lòng đau
Làm sao nói nói nói
Rằng anh cũng đang lẻ loi
Dù có bao lâu
Thì vẫn yêu ngừơi thôi
Babe babe babe
I am waiting for you
Babe babe babe
I am waiting for you
Babe babe babe
I am waiting for you
Babe babe babe
I am waiting for you
Chẳng thể biết biết biết
Giờ đây em đang ở đâu
Đành chôn giấu giấu
Giấu ôm lòng đau
Làm sao nói nói nói
Rằng anh cũng đang lẻ loi
Dù có bao lâu
Thì vẫn yêu ngừơi thôi
Babe babe babe
I am waiting for you
Babe babe babe
I am waiting for you
Babe babe babe
I am waiting for you
Babe babe babe
I am waiting for you
Babe babe babe
I am waiting for you
Babe babe babe
I am waiting for you
Babe babe babe
I am waiting for you
Babe babe babe
I am waiting for you