Lễ Dâng

Lễ Dâng

Lời bài hát Lễ Dâng

Đóng góp bởi

Tựa trầm hương thơm bay,
Nghi ngút nơi thiên cung nhiệm màu
Xin cho lời con nguyện cầu,
Tỏa bay lên trước thiên nhan...
Đây lễ dâng con dâng trọn đời,
Là tình yêu trong trái tim hồng.
Đây ly rượu ươm tình nồng,
Và bánh thơm do công người người,
Ngài rủ thương ban xuống muôn ơn.
Xin cho đời con ngày ngày,
Là lễ dâng dâng trên bàn thờ
Dù đời con xót xa nhiều...
Tựa trầm hương thơm bay,
Nghi ngút nơi thiên cung nhiệm màu
Xin cho lời con nguyện cầu,
Tỏa bay lên trước thiên nhan...
Đây lễ dâng con dâng trọn đời,
Là tình yêu trong trái tim hồng.
Con xin hiệp dâng về trời,
Niềm sướng vui lo âu muộn phiền,
Đời bình yên hay lúc truân chuyên.
Xin cho người luôn tìm người,
Cùng nắm tay chung xây cuộc đời,
Tình nở hoa sống thái hòa...
Tựa trầm hương thơm bay,
Nghi ngút nơi thiên cung nhiệm màu
Xin cho lời con nguyện cầu,
Tỏa bay lên trước thiên nhan...
Đây lễ dâng con dâng trọn đời,
Là tình yêu trong trái tim hồng.
Con xin hiệp dâng về trời,
Niềm sướng vui lo âu muộn phiền,
Đời bình yên hay lúc truân chuyên.
Xin cho người luôn tìm người,
Cùng nắm tay chung xây cuộc đời,
Tình nở hoa sống thái hòa...
Tựa trầm hương thơm bay,
Nghi ngút nơi thiên cung nhiệm màu
Xin cho lời con nguyện cầu,
Tỏa bay lên trước thiên nhan...
Đây lễ dâng con dâng trọn đời,
Là tình yêu trong trái tim hồng.
Đây lễ dâng con dâng trọn đời,
Là tình yêu trong trái tim hồng.....