Lạy Phật Quan Âm

Lạy Phật Quan Âm

Lời bài hát Lạy Phật Quan Âm

Đóng góp bởi

Dưới tòa sen vàng
Con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm
Người đã cho con
Niềm tin yêu giữa cuộc đời
Quan Âm Bồ Tát hiểu viên thông
Mười hai nguyện lớn rộng mênh mông
Cứu giúp bao người
Qua cơn khổ nạn từ bi độ đời
Quan Âm
Trái tim sáng ngời
Cứu người hoạn nạn
Qua cơn khó khăn
Quan Âm
Tay cầm bình nước Cam Lồ
Tay cầm nhành liễu Thanh Nhàn
Rưới khắp thế gian
Tốt tươi mát mẻ
Mười phương thanh nhàn
Dưới tòa sen vàng
Hương trầm tỏa ngát nhân gian
Lạy Phật Quan Âm
Dìu con qua bến mê đời
Cho con được sống đời an vui
Cho con được sống đời xinh tươi
Quan Âm cứu khổ
Quan Âm cứu nạn
Đời con rạng ngời
Dưới tòa sen vàng
Hương trầm tỏa ngát nhân gian
Lạy Phật Quan Âm
Dìu con qua bến mê đời
Cho con được sống đời an vui
Cho con được sống đời xinh tươi
Quan Âm cứu khổ
Quan Âm cứu nạn
Đời con rạng ngời
Cho con được sống đời an vui
Cho con được sống đời xinh tươi
Quan Âm cứu khổ
Quan Âm cứu nạn
Đời con rạng ngời