Lạy Ông Lạy Bà (Remix)

Lạy Ông Lạy Bà (Remix)

Lời bài hát Lạy Ông Lạy Bà (Remix)

Đóng góp bởi

Lạy ông đi qua Ta lạy bà Lạy bà là đi lại Trẻ thời non dạ Nhiều khi dại Bà ơi thương cho .. Cho con xin ít đồng bạc lẻ Xung quanh ta lắm nhiều kẻ Tay chân kia vẫn lành lặn Nhưng sao cô nỡ đàng mặc Đời là đời bạc như vôi Không nơi đâu bạc như tôi Đời là đời bạc như vôi Không nơi đâu bạc như tôi (x2) Cho con xin ít đồng bạc lẻ Xung quanh ta lắm nhiều kẻ Tay chân kia vẫn lành lặn Nhưng sao cô nỡ đàng mặc Đời là đời bạc như vôi Không nơi đâu bạc như tôi Miệng đời nói như giọt nước tràn ly Nói và nói đến khóc ướt cả mi Một tấc đấc là 9 thằng trộm Mà người quan viên ta cũng chẳng lộn Người đi đâu chẳng nhớ về nhà Vợ anh ta thì cũng xuề xòa Tam thê tứ thiếp thì cũng chẳng bằng người tham Chàng bất hạnh thì ngoài kia có cả ngàn người ham (x2) Đời là đời bạc như vôi Không nơi đâu bạc như tôi (x2) Cho con xin ít đồng bạc lẻ Xung quanh ta lắm nhiều kẻ Tay chân kia vẫn lành lặn Nhưng sao cô nỡ đàng mặc Đời là đời bạc như vôi Không nơi đâu bạc như tôi