Lạy Mẹ Quan Âm

Lạy Mẹ Quan Âm

Lời bài hát Lạy Mẹ Quan Âm

Đóng góp bởi

Dưới tòa sen vàng con
Quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm
Người đã cho con niềm
Tin yêu giữa cuộc đời
Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông
Mười hai nguyện
Lớn rộng mênh mông
Cứu giúp bao người qua
Cơn khổ nạn từ bi độ đời
Quan Âm...
Trái tim sáng ngời,
Cứu người hoạn nạn
Qua cơn khó khăn!
Quan Âm...
Tay cầm bình nước Cam Lồ
Tay cầm nhành liễu thân
Vàng rưới khắp thế gian
Tốt tươi mát mẻ mười
Phương thanh nhàn.
Dưới tòa sen vàng,
Hương trầm tỏa ngát nhân gian
Lạy Phật Quan Âm dìu
Con qua bến mê đời
Cho con được sống đời an vui
Cho con được sống đời xinh tươi
Quan Âm cứu khổ,
Quan Âm cứu nạn đời
Con rạng ngời.
Dưới tòa sen vàng con
Quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm
Người đã cho con niềm
Tin yêu giữa cuộc đời
Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông
Mười hai nguyện
Lớn rộng mênh mông
Cứu giúp bao người qua
Cơn khổ nạn từ bi độ đời
Quan Âm...
Trái tim sáng ngời,
Cứu người hoạn nạn
Qua cơn khó khăn!
Quan Âm...
Tay cầm bình nước Cam Lồ
Tay cầm nhành liễu thân
Vàng rưới khắp thế gian
Tốt tươi mát mẻ mười
Phương thanh nhàn.
Dưới tòa sen vàng,
Hương trầm tỏa ngát nhân gian
Lạy Phật Quan Âm dìu
Con qua bến mê đời
Cho con được sống đời an vui
Cho con được sống đời xinh tươi
Quan Âm cứu khổ,
Quan Âm cứu nạn đời
Con rạng ngời.
Cho con được sống đời an vui
Cho con được sống đời xinh tươi
Quan Âm cứu khổ,
Quan Âm cứu nạn đời
Con rạng ngời.
Cho con được sống đời an vui
Cho con được sống đời xinh tươi
Quan Âm cứu khổ,
Quan Âm cứu nạn đời
Con rạng ngời.