Lạnh Trọn Đêm Mưa

Lạnh Trọn Đêm Mưa

Lời bài hát Lạnh Trọn Đêm Mưa

Đóng góp bởi

Mưa buồn ơi
Thôi ngừng tiếng
Mưa cho phố nhỏ
Càng buồn thêm
Mưa rơi gác xưa
Thêm lạnh vắng
Phòng côi lắng tiêu điều
Đường thưa vắng đìu hiu
Đêm sầu đi trong tủi nhớ
Bao thương nhớ
Chỉ là mộng mơ
Đêm nay
Tiếng mưa rơi buồn quá
Mưa đêm sầu riêng ai
Buồn ơi đến bao giờ
Mưa ơi
Mưa ơi
Mưa gieo sầu nhân thế
Mưa nhớ ai
Biết người thương
Có còn nhớ hay quên
Riêng ta vẫn u hoài
Đêm đêm
Tiếp đêm nhớ mong người
Đã cách xa
Mưa buồn rơi rơi ngoài phố
Nghe như
Tiếng nhạc sầu triền miên
Đêm nao chốn đây ta dìu nhau
Trao muôn ngàn lời thơ
Chờ mong đến kiếp nào
Mưa ơi
Mưa ơi
Mưa gieo sầu nhân thế
Mưa nhớ ai
Biết người thương
Có còn nhớ hay quên
Riêng ta vẫn u hoài
Đêm đêm
Tiếp đêm nhớ mong người
Đã cách xa
Mưa buồn rơi rơi ngoài phố
Nghe như
Tiếng nhạc buồn triền miên
Đêm nao chốn đây ta dìu nhau
Trao muôn ngàn lời thơ
Chờ mong đến kiếp nào