Lãng Tử Miền Tây

Lãng Tử Miền Tây

Lời bài hát Lãng Tử Miền Tây

Đóng góp bởi

Có một anh chàng
Ở miền tây rất bảnh
Chất phát quê mùa
Nhưng nào có thua ai
Đẹp trai phong nhã hơn người
Từ làng trên xóm dưới
Mọi người ai gặp cũng khen
Vốn thiệt tôi là
Con nhà nông chánh công
Nói đến ruộng đồng
Tui nào có được thông
Mà được cái
Tui ga lăng hơn người
Nên mấy cô
Trong làng cứ gọi
Là chàng lãng tử miền tây
Biệt danh
Lãng tử miền tây
Nghe qua cũng thấy
Thiệt là hay hay
Biệt danh
Lãng tử thiệt oai
Đi đâu ai cũng đón
Cũng đưa gọi mời
Nào ngờ lãng tử buồn hiu
Giờ này mà chưa có
Một người để yêu
Nhiều đêm lãng tử đăm chiêu
Chắc vì tui quá
Hào hoa đây mà
Nếu một mai này
Ai làm người yêu lãng tử
Tui sẽ xin thề
Không nhìn đến một ai
Giờ đây lãng tử chung tình
Ai buồn xin nhớ
Ghé miền tây thăm mình
Có một anh chàng
Ở miền tây rất bảnh
Chất phát quê mùa
Nhưng nào có thua ai
Đẹp trai phong nhã hơn người
Từ làng trên xóm dưới
Mọi người ai gặp cũng khen
Vốn thiệt tôi là
Con nhà nông chánh công
Nói đến ruộng đồng
Tui nào có được thông
Mà được cái
Tui ga lăng hơn người
Nên mấy cô
Trong làng cứ gọi
Là chàng lãng tử miền tây
Biệt danh
Lãng tử miền tây
Nghe qua cũng thấy
Thiệt là hay hay
Biệt danh
Lãng tử thiệt oai
Đi đâu ai cũng đón
Cũng đưa gọi mời
Nào ngờ lãng tử buồn hiu
Giờ này mà chưa có
Một người để yêu
Nhiều đêm lãng tử đăm chiêu
Chắc vì tui quá
Hào hoa đây mà
Nếu một mai này
Ai làm người yêu lãng tử
Tui sẽ xin thề
Không nhìn đến một ai
Giờ đây lãng tử chung tình
Ai buồn xin nhớ
Ghé miền tây thăm mình
Giờ đây lãng tử chung tình
Ai buồn xin nhớ
Ghé miền tây thăm mình
Ai buồn xin nhớ
Ghé miền tây thăm mình