Lời bài hát Làng Tôi

Đóng góp bởi

Làng tôi xanh bóng tre
Từng tiếng chuông ban chiều
Tiếng chuông nhà thờ rung
Đời đang vui
Đồng quê yêu dấu
Bóng cau với con thuyền một dòng sông
Nhưng thôi rồi còn đâu quê nhà
Ngày giặc Pháp tới làng triệt thôn
Đường ngập bao xương máu tơi bời
Đồng không nhà trống tàn hoang
Chiều khi quân Pháp qua
Chiều vắng tiếng chuông ngân
Phá tan nhà thờ xưa
Làng tôi theo đoàn quân du kích
Cướp ngay súng quân thù trả thù xưa
Bao căm hờn từ xa quê nhà
Rừng chiều nhớ cánh đồng chiều xưa
Từ xa quê trong lớp cây già
Lòng quê còn thấy buồn đau
Ngày diệt quân Pháp tan
Là lúc tiếng chuông ngân
Tiếng chuông nhà thờ rung
Làng tôi theo đoàn quân chiến thắng
Đánh tan lũ quân thù về làng xưa
Dân tưng bừng chặt tre phá cờ
Cùng lập chiến luỹ, đào hầm sâu
Giặc chưa tan, chiến đấu chưa thôi
Đồng quê chào đón ngày mai
Làng tôi xanh bóng tre
Từng tiếng chuông ban chiều
Tiếng chuông nhà thờ rung
Đời đang vui
Đồng quê yêu dấu
Bóng cau với con thuyền một dòng sông
Nhưng thôi rồi còn đâu quê nhà
Ngày giặc Pháp tới làng triệt thôn
Đường ngập bao xương máu tơi bời
Đồng không nhà trống tàn hoang
Chiều khi quân Pháp qua
Chiều vắng tiếng chuông ngân
Phá tan nhà thờ xưa
Làng tôi theo đoàn quân du kích
Cướp ngay súng quân thù trả thù xưa
Bao căm hờn từ xa quê nhà
Rừng chiều nhớ cánh đồng chiều xưa
Từ xa quê trong lớp cây già
Lòng quê còn thấy buồn đau
Ngày diệt quân Pháp tan
Là lúc tiếng chuông ngân
Tiếng chuông nhà thờ rung
Làng tôi theo đoàn quân chiến thắng
Đánh tan lũ quân thù về làng xưa
Dân tưng bừng chặt tre phá cầu
Cùng lập chiến luỹ, đào hầm xưa
Giặc chưa tan, chiến đấu chưa thôi
Đồng quê chào đón ngày mai