Lãng Quên Chiều Thu

Lãng Quên Chiều Thu

Lời bài hát Lãng Quên Chiều Thu

Đóng góp bởi

Một mùa thu đã
Qua rồi
Em đâu hay biết
Thu tàn
Mà lòng còn đắm say
Vui với ai
Có những lúc anh ước mơ
Mơ đôi chúng ta không rời
Trong cơn say em vội vàng
Đã... lãng quên
Và rồi em đã quay đi...
Quên đi câu nói hôm nào...
Nhìn cuộc tình ngẩn ngơ
Như lá rơi
Nếu lúc trước em nói ra...
Anh không xót xa
Đêm về
Anh mong tia nắng ấm
Và lãng quên chiều thu
Người ra đi mãi mãi...
Bỏ lại anh với trời
Mùa thu xưa đã cuốn
Lá rêu phong trên lối về
Tiếng mưa rơi lạnh lùng...
Xóa tan đi cuộc tình
Chiều hoàng hôn thu tím
Khói sương chiều mơ bóng ai
Ngồi trong đêm khuya vắng...
Giọt sương vương mắt buồn
Vầng trăng xưa yên bóng...
Nỗi cô đơn trên phím đàn
Biết em xa thật rồi...
Đã phôi phai trong đời
Màu hoa xưa ủ rũ...
Trên con đường em bước đi.....
Và rồi em đã quay đi...
Quên đi câu nói hôm nào...
Nhìn cuộc tình ngẩn ngơ
Như lá rơi
Nếu lúc trước em nói ra...
Anh không xót xa
Đêm về
Anh mong tia nắng ấm
Và lãng quên chiều thu
Người ra đi mãi mãi...
Bỏ lại anh với trời
Mùa thu xưa đã cuốn
Lá rêu phong
Trên lối về
Tiếng mưa rơi lạnh lùng...
Xóa tan đi cuộc tình
Chiều hoàng hôn thu tím
Khói sương chiều mơ bóng ai
Ngồi trong đêm vắng...
Giọt sương vương mắt buồn
Nhìn ánh trăng xưa yên bóng...
Nỗi cô đơn trên phím đàn
Biết em xa thật rồi...
Đã phôi phai trong đời
Màu hoa xưa ủ rũ...
Trên con đường em bước đi.....
Là là la la lá....
Là là la lá là....
Là là la la lá....
Lá la la la lá là....
Tiếng mưa rơi lạnh lùng
Xoá tan đi cuộc tình
Chiều hoàng hôn thu tím
Khói sương chiều mơ bóng ai?
Là là la la lá
Là là la lá là
Nhìn ánh trăng xưa in bóng
Nỗi cô đơn phím đàn
Biết em xa thật rồi
Đã phôi phai trong đời
Màu hoa xưa ủ rũ
Trên con đường em bước đi...
Người ra đi mãi mãi
Bỏ lại anh với trời
Hình bóng thu xưa đã cuốn
Lá rêu phong trên lối về
Tiếng mưa rơi lạnh lùng
Xoá tan đi cuộc tình
Chiều hoàng hôn thu tím
Khói sương chiều mơ bóng ai?
Ngồi trong đêm khuya vắng...
"ngồi trong đêm vắng"
Giọt sương vương mắt buồn
Vầng trăng xưa in bóng
Nỗi cô đơn trên phím đàn
Biết em xa thật rồi
Đã phôi phai trong đời
Màu hoa xưa ủ rũ
Trên con đường em bước đi...
Người ra đi mãi mãi...
"người đi mãi mãi"
Bỏ lại anh với trời
Hình bóng thu xưa đã cuốn
Lá rêu phong trên lối về
Tiếng mưa rơi lạnh lùng
Xoá tan đi cuộc tình
Chiều hoàng hôn thu tím
Khói sương chiều mơ bóng ai?
Ngồi trong đêm khuya vắng...
"ngồi trong đêm vắng"
Giọt sương vương mắt buồn
Vầng trăng xưa in bóng
Nỗi cô đơn trên phím đàn
Biết em xa thật rồi
Đã phôi phai trong đời
Màu hoa xưa ủ rũ
Trên con đường em bước đi...
Người ra đi mãi mãi...
"người đi mãi mãi"
Bỏ lại anh với trời
Hình bóng thu xưa đã cuốn
Lá rêu phong trên lối về
Tiếng mưa rơi lạnh lùng
Xoá tan đi cuộc tình
Chiều hoàng hôn thu tím
Khói sương chiều mơ bóng ai?