Làng Quan Họ Quê Tôi

Làng Quan Họ Quê Tôi

Lời bài hát Làng Quan Họ Quê Tôi

Đóng góp bởi

Làng quan họ quê tôi
Tháng giêng mùa hát hội
Những đêm trăng hát gọi
Con sông Cầu làng bao xanh
Làng những làng quan họ xanh xanh
Làng quan họ quê tôi
Những chiều bao thương nhớ
Tiếng ca đầu ngọn gió
Nón quai thao, người ơi
Nón quai thao nói gì người ơi
Người ơi, làng quan họ quê tôi
Giữa đình hồ bán nguyệt
Chị Cả tựa mạn thuyền
Anh Hai ngồi bẻ lái
Quan họ về mà là về trao duyên
Ấy quan họ về
Mà là về trao duyên ơ hơ
Những đêm trăng lên
Trên nhịp cầu thương nhớ
Tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ
Xin gửi cả ánh trăng quê mình
Trong lời hát tiễn anh lên đường
Làng quan họ quê tôi
Tháng giêng mùa hát hội
Những đêm trăng hát gọi
Con sông Cầu làng bao xanh
Làng những làng quan họ xanh xanh
Làng quan họ quê tôi
Những chiều bao thương nhớ
Tiếng ca đầu ngọn gió
Nón quai thao, người ơi
Nón quai thao nói gì người ơi
Người ơi, làng quan họ quê tôi
Những năm bom Mỹ thả
Loan phượng vẫn ăn xoài
Hương thơm đồng lúa chín
Quan họ về mà là về trao duyên
Ấy quan họ về là về trao duyên
Những đêm trăng lên
Trên nhịp cầu thương nhớ
Tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ
Xin gửi cả ánh trăng quê mình
Trong lời hát
Nhắn anh nhớ
Về làng quan họ quê tôi
Làng quan họ quê tôi