Lắng Nghe Mùa Xuân Về

Lắng Nghe Mùa Xuân Về

Lời bài hát Lắng Nghe Mùa Xuân Về

Đóng góp bởi

Và chúng ta lại đón giao thừa
Phút giây lặng lẽ mong chờ
Lắng nghe mùa xuân về
Để biết ta còn mãi mong chờ
Phút mong chờ ấy tuyệt vời
Chứa chan niềm tin yêu
Kìa em tới
Giọt mưa nào rơi thật êm
Trên phố phường
Mùi hoa nào thơm thật thơm
Trong gió thoảng
Và anh đợi em đợi em như đã hẹn
Nghe trong đêm mưa mùa xuân
Lặng lẽ sang
Phải chăng mầm non mùa xuân
Đang hé nở
Phải chăng nụ hoa mùa xuân
Đang hé nở
Phải chăng ngày xuân đầu tiên
Đang gõ cửa
Khi anh trông em ung dung
Bên thềm nhà
Kìa tiếng chim rộn hót xa vời
Cánh hoa đào bỗng như cười
Báo tin mùa xuân về
Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi
Với em chỉ thấy xanh ngời
Lá hoa của xuân tươi
Kìa em tới
Giọt mưa nào rơi thật êm
Trên phố phường
Mùi hoa nào thơm thật thơm
Trong gió thoảng
Và anh đợi em đợi em như đã hẹn
Nghe trong đêm mưa mùa xuân
Lặng lẽ sang
Phải chăng mầm non mùa xuân
Đang hé nở
Phải chăng nụ hoa mùa xuân
Đang hé nở
Phải chăng mùa xuân đầu tiên
Đang gõ cửa
Khi anh trông em ung dung
Bên thềm nhà
Kìa tiếng chim rộn hót xa vời
Cánh hoa đào bỗng như cười
Báo tin mùa xuân về
Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi
Với em chỉ thấy xanh ngời
Lá hoa của xuân tươi
Kìa em tới
Và chúng ta lại đón giao thừa
Phút giây lặng lẽ mong chờ
Lắng nghe mùa xuân về
Để biết ta còn mãi mong chờ
Phút mong chờ ấy tuyệt vời
Chứa chan niềm tin yêu
Kìa em tới