Lặng Lẽ Buông (Cover)

Lặng Lẽ Buông (Cover)

Lời bài hát Lặng Lẽ Buông (Cover)

Đóng góp bởi

Người ta nói ngày lòng buồn nhất Là ngày trời đổ cơn mưa Mà sao đêm nay mây đen vẫn chưa về Lắng nghe đêm gió buốt nhẹ trôi Thả hồn giữa bao suy tư muộn phiền Một ngày vui đến sau vạn ngày sầu Lặng nhìn ai đang đi bên một người Lặng lẽ buông sao không đành tâm Cứ yêu thôi nhẹ nhàng bên ngàn nỗi đau Lặng nước mắt sau ngàn nụ cười! Vì đâu phải cố chấp đến như vậy? Lặng lẽ yêu nay lặng lẽ buông! Ngày ta chẳng còn là gì nữa Là ngày trời đổ cơn mưa Chìm trong men cay, ai hay nỗi đau này Giá như em có thể hoán đổi Một lần với anh xem như thế nào Một ngày vui đến sau vạn ngày sầu Lặng nhìn ai đang đi bên một người Lặng lẽ buông sao không đành tâm Cứ yêu thôi nhẹ nhàng bên ngàn nỗi đau Lặng nước mắt sau ngàn nụ cười! Vì đâu phải cố chấp đến như vậy? Lặng lẽ yêu nay lặng lẽ buông! Người ta nói ngày lòng buồn nhất Là ngày trời đổ cơn mưa Mà sao đêm nay mây đen vẫn chưa về Lắng nghe đêm gió buốt nhẹ trôi Thả hồn giữa bao suy tư muộn phiền Một ngày vui đến sau vạn ngày sầu Lặng nhìn ai đang đi bên một người Lặng lẽ buông sao không đành tâm Cứ yêu thôi nhẹ nhàng bên ngàn nỗi đau Lặng nước mắt sau ngàn nụ cười! Vì đâu phải cố chấp đến như vậy? Lặng lẽ yêu nay lặng lẽ buông! Lặng nhìn ai đang đi bên một người Lặng lẽ buông sao không đành tâm Cứ yêu thôi nhẹ nhàng bên ngàn nỗi đau Lặng nước mắt sau ngàn nụ cười! Vì đâu phải cố chấp đến như vậy? Lặng lẽ yêu nay lặng lẽ buông!