Lần Đầu Tiên Em Nói Dối (Remix)

Lần Đầu Tiên Em Nói Dối (Remix)

Lời bài hát Lần Đầu Tiên Em Nói Dối (Remix)

Đóng góp bởi

Lần đầu tiên em nói dối
Lần đầu tiên em nói dối
Quê lắm nên nghe lòng
Bối rối
Mà vì sao em dám dối
Cũng bởi yêu anh mà
Ra thôi
Cũng bởi anh lả lơi
Câu ngọt bùi
Lần đầu tiên em nói dối
Mẹ biết nhưng em
Thì cứ chối
Từ nào chưa đi sớm tối
Cũng bởi yêu anh
Mà ra thôi
Em đứng ngu ngơ
Mà vẫn vui
Ai đâu hay cô con gái
Nhu mì ngoan nhất trong nhà
Con tim thơ ngây trong sáng
Bỗng dưng ngẩn ngơ bàng hoàng
Bao nhiêu anh trai lui tới
Nhưng còn lâu mới buông lời
Khi không ai xui anh đến
Si dại hồn em
Một lần em đã nói dối
Không biết mai đây
Còn tiếp nối
Vì tình yêu đã mở lối
Anh cứ lân la chuyện
Xa xôi
Con gái không bao giờ
Đi lui
Lần đầu tiên em nói dối
Mẹ biết nhưng em
Thì cứ chối
Từ nào chưa đi sớm tối
Cũng bởi yêu anh
Mà ra thôi
Em đứng ngu ngơ
Mà vẫn vui
Ai đâu hay cô con gái
Nhu mì ngoan nhất trong nhà
Con tim thơ ngây trong sáng
Bỗng dưng ngẩn ngơ bàng hoàng
Bao nhiêu anh trai lui tới
Nhưng còn lâu mới buông lời
Khi không ai xui anh đến
Si dại hồn em
Một lần em đã nói dối
Không biết mai đây
Còn tiếp nối
Vì tình yêu đã mở lối
Anh cứ lân la chuyện
Xa xôi
Con gái không bao giờ
Đi lui
Con gái không bao giờ
Đi lui
Con gái không bao giờ
Đi lui
Con gái không bao giờ
Đi lui