Lần Đầu Lần Cuối

Lần Đầu Lần Cuối

Lời bài hát Lần Đầu Lần Cuối

Đóng góp bởi

Ðừng khóc nữa
Đừng khóc nữa em
Thôi về đi
Về đi..
Về đi....
Kẻo người ta chờ
Kẻo người ta mong
Kìa.. một chiếc xe hoa
Đang chờ em đó....
Một bó hoa
Như đón như mời
Em về đi
Em về đi
Mừng ngày vu.. quy
Em ơi...
Trao nhau lần cuối
Mắt trông lệ rơi
Rồi xa suốt đời
Ðành rằng
Nước mắt bây giờ
Chỉ làm khổ nhau
Ngày mai ....
Em lên xe hoa
Hay là ngày mai
Em lên xe tang
Xót thương
Xót thương duyên mình bẽ.. bàng
Đừng nói nữa
Đừng nói nữa em
Thôi về đi...
Về đi...
Về đi ....
Còn gì cho người
Còn gì cho ta
Đời... là những phong ba
Ta là chiếc lá ...
Đời cuốn đi
Không biết đâu ngờ
Anh buồn em
Anh mừng em
Tình nồng thiên thu
Ðừng khóc nữa
Đừng khóc nữa em
Thôi về đi
Về đi..
Về đi....
Kẻo người ta chờ
Kẻo người ta mong
Kìa.. một chiếc xe hoa
Đang chờ em đó....
Một đóa hoa
Như đón như mời
Em về đi
Em về đi
Mừng ngày vu.. quy
Em ơi...
Trao nhau lần cuối
Mắt trông lệ rơi
Rồi xa suốt đời
Ðành rằng
Nước mắt bây giờ
Chỉ làm khổ nhau
Ngày mai ....
Em lên xe hoa
Hay là ngày mai
Em lên xe tang
Xót thương
Xót thương
Duyên mình bẽ.. bàng
Đừng nói nữa
Đừng nói nữa em
Thôi về đi...
Về đi...
Về đi ....
Còn gì cho người
Còn gì cho ta
Đời... là những phong ba
Ta là chiếc lá ...
Đời cuốn đi
Không biết đâu ngờ
Anh buồn em
Anh mừng em
Tình nồng thiên thu
Vẫy tay
Vẫy tay chào nhau
Một lần đầu
Và một lần cuối
Vẫy tay
Vẫy tay chào nhau
Một lần cuối
Và trọn cuộc đời
Vẫy tay
Vẫy tay chào nhau
Một lần đầu
Và một lần cuối
Vẫy tay
Vẫy tay chào nhau
Một lần cuối ....
Và trọn....
Cuộc đời