Làm Sao Quên Em

Làm Sao Quên Em

Lời bài hát Làm Sao Quên Em

Đóng góp bởi

Cuộc tình tôi bao lâu nay
Vẫn giữ nguyên vẹn cho em
Mặc dù ta đã chia tay lâu rồi
Và ngay hôm nay đây
Vẫn nhớ như in ngày xưa
Ngày em đã cất bước
Theo người ta
Bảy năm qua ta yêu nhau
Ta đã cho thật nhiều
Cần bao lâu để
Tôi quên được em
Bạn bè tôi hay hỏi tôi
Sao vẫn chưa
Yêu người sau
Làm sao tôi
Có thể nào yêu ai
Tôi băng đường xa
Để quay về bên người
Khi nghe được ai đó
Báo tin về tôi
Em lên kiệu hoa
Với ai kia mất rồi
Mà người rước
Đâu phải là tôi đâu
Nơi phương trời xa
Có hạnh phúc bên người ta
Không em ơi
Anh chưa thể
Quay về cuộc sống
Bình thường xưa
Đêm đêm nằm mơ
Anh bật khóc khi gặp em
Một trời kỷ niệm trong tâm trí
Anh đi thật xa mong
Chẳng thấy kỷ niệm
Xưa ta bên nhau
Anh mong rằng anh
Chẳng còn trí nhớ làm chi
Để anh được yêu
Yêu một người sau
Thật lòng quá
Khó để quên được
Cuộc tình tôi bao lâu nay
Vẫn giữ nguyên vẹn cho em
Mặc dù ta đã chia tay lâu rồi
Và ngay hôm nay đây
Vẫn nhớ như in ngày xưa
Ngày em đã cất bước
Theo người ta
Bảy năm qua ta yêu nhau
Ta đã cho thật nhiều
Cần bao lâu để
Tôi quên được em
Bạn bè tôi hay hỏi tôi
Sao vẫn chưa
Yêu người sau
Làm sao tôi
Có thể nào yêu ai
Tôi băng đường xa
Để quay về bên người
Khi nghe được ai đó
Báo tin về tôi
Em lên kiệu hoa
Với ai kia mất rồi
Mà người rước
Đâu phải là tôi đâu
Nơi phương trời xa
Có hạnh phúc bên người ta
Không em ơi
Anh chưa thể
Quay về cuộc sống
Bình thường xưa
Đêm đêm nằm mơ
Anh bật khóc khi gặp em
Một trời kỷ niệm trong tâm trí
Anh đi thật xa mong
Chẳng thấy kỷ niệm
Xưa ta bên nhau
Anh mong rằng anh
Chẳng còn trí nhớ làm chi
Để anh được yêu
Yêu một người sau
Thật lòng quá
Khó để quên được
Nơi phương trời xa
Có hạnh phúc bên người ta
Không em ơi
Anh chưa thể
Quay về cuộc sống
Bình thường xưa
Đêm đêm nằm mơ
Anh bật khóc khi gặp em
Một trời kỷ niệm trong tâm trí
Anh đi thật xa mong
Chẳng thấy kỷ niệm
Xưa ta bên nhau
Anh mong rằng anh
Chẳng còn trí nhớ làm chi
Để anh được yêu
Yêu một người sau
Thật lòng quá
Khó để quên được
Để anh được yêu
Yêu một người sau
Thật lòng quá
Khó để quên được