Làm Sao Để Anh Hết Yêu Em

Làm Sao Để Anh Hết Yêu Em

Lời bài hát Làm Sao Để Anh Hết Yêu Em

Đóng góp bởi

Từ ngày em đi, anh vẫn
Không thể hiểu được
Tại vì sao 2 chúng ta mất nhau
Là vì anh sai, anh không
Quan tâm em mỗi ngày
Hay vì em đã hết
Yêu anh người ơi.
Rồi ngày hôm nay,
Anh vẫn 1 mình nơi này
Nghĩ về em như
Lúc ta bên nhau
Tại sao con tim,
Anh vẫn bồi hồi đến vậy
Hay vì anh vẫn
Không quên được em
Phải làm sao đây em ơi
Khi tình mình đã chết
Khi lòng người chỉ
Còn bao đớn đau
Phải làm sao đây em ơi
Để đời không chơi vơi
Phải làm sao để anh
Hết yêu em bây giờ ???
Từ ngày em đi, anh vẫn
Không thể hiểu được
Tại vì sao 2 chúng ta mất nhau
Là vì anh sai, anh không
Quan tâm em mỗi ngày
Hay vì em đã hết
Yêu anh người ơi.
Rồi ngày hôm nay,
Anh vẫn 1 mình nơi này
Nghĩ về em như
Lúc ta bên nhau
Tại sao con tim,
Anh vẫn bồi hồi đến vậy
Hay vì anh vẫn
Không quên được em
Phải làm sao đây em ơi
Khi tình mình đã chết
Khi lòng người chỉ
Còn bao đớn đau
Phải làm sao đây em ơi
Để đời không chơi vơi
Phải làm sao để anh
Hết yêu em bây giờ ???
Phải làm sao đây em ơi
Khi tình mình đã chết
Khi lòng người chỉ
Còn bao đớn đau
Phải làm sao đây em ơi
Để đời không chơi vơi
Phải làm sao để anh
Hết yêu em bây giờ ???
Phải làm sao đây em ơi
Khi tình mình đã chết
Khi lòng người chỉ
Còn bao đớn đau
Phải làm sao đây em ơi
Để đời không chơi vơi
Phải làm sao để anh
Hết yêu em bây giờ ???
Phải làm sao để anh
Hết yêu em bây giờ ???