Làm Sao Cho Vơi

Làm Sao Cho Vơi

Xem MV bài hát

Lời bài hát Làm Sao Cho Vơi

Đóng góp bởi

Trả lời anh đi
vì sao ta phải xa nhau
Trả lời anh đi
vì sao em nỡ quên mau
Lời hẹn thề còn đây
trong trái tim này
Sao em vội vàng buông tay.
Chẳng thà em cứ nói
em đã hết yêu anh
Vì giờ em cần một ai đó
khác hơn anh
Hợp rồi tan
là do duyên số thôi mà
Mình hãy xem như vậy nhé!
Làm sao buông tay nổi
Vì anh đây có lỗi
hay là vì em đã thay đổi
Mà sao em lại nói
Ta đã chẳng còn đắm say
như ngày xưa
Rồi anh ơi
mình là bạn thì tốt hơn.
Vậy thôi anh không giữ
về đi em yêu hỡi
Hãy quay về nơi em cảm thấy
lòng em nhẹ nhàng hơn
Anh rất tiếc vì
chúng ta phải lìa đôi
Nhưng anh tin ngày mai
em sẽ có người để yêu thôi!
Trả lời anh đi
vì sao ta phải xa nhau
Trả lời anh đi
vì sao em nỡ quên mau
Lời hẹn thề còn đây
trong trái tim này
Sao em vội vàng buông tay.
Chẳng thà em cứ nói
em đã hết yêu anh
Vì giờ em cần một ai đó
khác hơn anh
Hợp rồi tan
là do duyên số thôi mà
Mình hãy xem như một giấc mơ!
Làm sao buông tay nổi
Vì anh đây có lỗi
hay là vì em đã thay đổi
Mà sao em lại nói
Ta đã chẳng còn đắm say
như ngày xưa
Rồi anh ơi
mình là bạn thì tốt hơn.
Vậy thôi anh không giữ
về đi em yêu hỡi
Hãy quay về nơi em cảm thấy
lòng em nhẹ nhàng hơn
Anh rất tiếc vì
chúng ta phải lìa đôi
Nhưng anh tin ngày mai
em sẽ có người để yêu thôi!
Làm sao buông tay nổi
Vì anh đây có lỗi
hay là vì em đã thay đổi
Mà sao em lại nói
Ta đã chẳng còn đắm say
như ngày xưa
Rồi anh ơi
mình là bạn thì tốt hơn.
Vậy thôi anh không giữ
về đi em yêu hỡi
Hãy quay về nơi em cảm thấy
lòng em nhẹ nhàng hơn
Anh rất tiếc vì
chúng ta phải lìa đôi
Nhưng anh tin ngày mai
em sẽ có người để yêu thôi!
Anh rất tiếc vì
chúng ta phải lìa đôi
Nhưng anh tin ngày mai
em sẽ có người.. người yêu em!