Làm Cha

Làm Cha

Lời bài hát Làm Cha

Đóng góp bởi

Bao giờ
Ai được làm cha
Mới biết
Núi cao vời vợi
Bao giờ
Ai được làm cha
Mới xót xa
Chín tháng đau của mẹ
Cha thời
Không mang nặng đẻ đau
Nhưng nhìn mẹ đau
Cha đau gấp hơn trăm lần
Mẹ thời
Đứt ruột chôn nhau
Nhưng có cha
Mẹ chẳng đau trong... dạ.....
Bao giờ
Ai được làm cha
Mới biết
Lo xa lo gần
Bao giờ
Ai được làm cha
Mới thấm câu
Nước mắt rơi xuôi dòng
Chưa một lần
Con nhìn cha khóc
Nhưng nhìn mẹ khóc
Cha giấu giọt lệ sầu
Mẹ cười
Nhìn con mình khôn lớn
Nên vô tình
Làm nước mắt cha rơi....
Làm cha ...
Ai được làm cha...
Mới thấy trời bao la
Mới biết ơn sinh thành
Những khi dỗ dành
Con ốm con đau
Làm cha
Ai được làm cha
Mới thấy mình bao dung
Mới biết thương vô cùng
Lúc con bập bẹ
Gọi tiếng cha... mẹ....
Cha già
Vẫn thường dạy con
Những lúc
Con thơ dại khờ
Bây giờ
Con được làm cha
Mới hiểu ra
Hai tiếng la rầy
Xin thời
Gian chầm chậm trôi
Để tóc cha....
Mãi xanh như hôm nào
Để nhìn con mình
Được làm cha
Niềm an ủi....
Lúc cha tuổi... già....
Bao giờ
Ai được làm cha
Mới biết
Lo xa lo gần
Bao giờ
Ai được làm cha
Mới thấm câu
Nước mắt rơi xuôi dòng
Chưa một lần
Con nhìn cha khóc
Nhưng nhìn mẹ khóc
Cha giấu giọt lệ sầu
Mẹ cười
Nhìn con mình khôn lớn
Nên vô tình
Làm nước mắt cha rơi....
Làm cha ...
Ai được làm cha...
Mới thấy trời bao la
Mới biết ơn sinh thành
Những khi dỗ dành
Con ốm con đau
Làm cha
Ai được làm cha
Mới thấy mình bao dung
Mới biết thương vô cùng
Lúc con bập bẹ
Gọi tiếng cha... mẹ....
Cha già
Vẫn thường dạy con
Những lúc
Con thơ dại khờ
Bây giờ
Con được làm cha
Mới hiểu ra
Hai tiếng la rầy
Xin thời
Gian chầm chậm trôi
Để tóc cha....
Mãi xanh như hôm nào
Để nhìn con mình
Được làm cha
Niềm an ủi....
Lúc cha tuổi... già....
Xin thời
Gian chầm chậm trôi
Để tóc cha....
Mãi xanh như hôm nào
Để nhìn con mình
Được làm cha
Niềm an ủi....
Lúc cha tuổi... già....