Lại Nhớ Người Yêu

Lại Nhớ Người Yêu

Lời bài hát Lại Nhớ Người Yêu

Đóng góp bởi

Vì sao em nhớ anh
Thế.. này...
Thương nhớ đong đầy
Trong lòng mắt
Buổi chiều
Vừa gặp nhau đây
Mà đêm đã nhớ như vậy
Em hỡi em
Có hiểu... có.. hay...
Tình anh như núi.. cao
Biển... rộng...
Gom bốn phương trời
Xây thành... luỹ...
Biển trời nào
Mà không xanh
Thì xin em nhớ cho rằng
Em hiển nhiên
Chiếm ngự hồn anh
Anh ơi..
Ngồi đây mơ bóng
Thương hình
Ngồi đây thương nhớ một mình
Với niềm mơ ước vây.. quanh.
Em ơi
Ước gì mình là đôi chim
Ước gì mình là sao đêm
Hay là trăng
Rọi sáng đường...hoa....
Để anh đưa đón em
Sớm... chiều...
Trên lối đi về
Không còn.... thiếu...
Trọn đời mình
Gần bên nhau
Tình yêu thêm sắc
Thêm màu
Không còn lo
Thương nhớ... người.... yêu......
Vì sao em nhớ anh
Thế.. này...
Thương nhớ đong đầy
Trong lòng mắt
Buổi chiều
Còn gặp nhau đây
Mà đêm đã nhớ như vậy
Em hỡi em
Có hiểu... có.. hay...
Tình anh như núi.. cao
Biển... rộng...
Gom bốn phương trời
Xây thành... luỹ...
Biển trời nào
Mà không xanh
Thì xin em nhớ cho rằng
Em hiển nhiên
Chiếm ngự hồn anh
Anh ơi..
Ngồi đây mơ bóng
Thương hình
Ngồi đây thương nhớ một mình
Với niềm mơ ước vây.. quanh.
Em ơi
Ước gì mình là đôi chim
Ước gì mình là sao đêm
Hay là trăng
Rọi sáng đường...hoa....
Để anh đưa đón em
Sớm... chiều...
Trên lối đi về
Không còn.... thiếu...
Trọn đời mình
Gần bên nhau
Tình yêu thêm sắc
Thêm màu
Không còn lo
Thương nhớ... người.... yêu......
Trọn đời mình
Gần bên nhau
Tình yêu thêm sắc
Thêm màu
Không còn lo
Thương nhớ.......
Người.... yêu......