Lá Thư Ngày Tết

Lá Thư Ngày Tết

Lời bài hát Lá Thư Ngày Tết

Đóng góp bởi

Ngày Tết đến được thư em
Là niềm vui bất ngờ!.
Ngày Tết đến rất nhớ
Em tựa một nỗi nhớ nhà!.
Nhớ tiếng hát giờ giao
Thừa mẹ thường chờ
Mong có anh qua.
Nhớ góc phố ngày xuân
Về đàn trẻ mừng
Như lá như hoa!.
Nhớ những năm phố
Phường vang tiếng súng..
Nhớ những đêm đốt lửa đấu
Tranh những ánh mắt
Như ánh lửa đang cháy đã
Thắp sáng trong
Lòng tôi bao điều lạ.
Ngày Tết đến được thư em
Là niềm vui bất ngờ.
Ngày Tết đến rất nhớ em
Và vườn hoa trước sân.
Đoá cúc trắng nở âm thầm
Và hàng giậu như nhớ như mong.
Những tiếng hát từ cõi lòng
Thật nhẹ nhàng như gió trên sông.
Nhớ những năm gian
Khổ trong kháng chiến.
Nhớ những đêm đốt lửa
Giữa rừng nhớ tiếng hát đêm
Giao thừa năm ấy đã gắn
Bó bên đời tôi như người bạn
Ngày Tết đến nhìn quê hương
Một màu xanh nối liền.
Nhà máy mới trong nắng
Mai rộn ràng tiếng máy reo.
Thác nước lớn là công
Trình thuỷ điện rồi sông
Núi ta ơi biển bát ngát là
Bể dầu chuyện thật
Rồi đất nước ta ơi.
Đất nước như con
Tàu đang đi tới mỗi
Bước đi đo bằng phút
Giây muốn chắp cánh bay
Lên thành tia nắng thắp
Sáng mãi bao niềm
Tin trong lòng người.
Muốn chắp cánh bay lên
Thành tia nắng thắp sáng
Mãi bao niềm tin trong lòng người..