Lá Thư Cuối Cùng (Remix)

Lá Thư Cuối Cùng (Remix)

Lời bài hát Lá Thư Cuối Cùng (Remix)

Đóng góp bởi

Được thư lần này
Buồn lắm em ơi
Nhưng chẳng qua sự đời
Bao nhiêu lần thương
Bao nhiêu lần nhớ
Biết người thờ ơ
Sao lòng còn thương nhớ
Vì mơ mộng nhiều
Ngày cưới xe hoa
Nên người ta phụ mình
Quen nhau làm chi
Thương đau chuộc lấy
Chấp nhận từ đây
Tình trôi theo tháng ngày
Thôi bây giờ anh xin trả cho em
Khăn tay anh còn giữ
Em trả cho anh
Lời đắng cay làm chi
Em trả cho anh
Lời cay đắng làm gì
Vì trong cuộc đời
Còn trắng đôi tay
Nên người thay đổi lòng
Nhưng em nào hay
Cho em nhiều quá
Lỡ một lần sai
Từ nay xin chối từ
Được thư lần này
Buồn lắm em ơi
Nhưng chẳng qua sự đời
Bao nhiêu lần thương
Bao nhiêu lần nhớ
Biết người thờ ơ
Sao lòng còn thương nhớ
Vì mơ mộng nhiều
Ngày cưới xe hoa
Nên người ta phụ mình
Quen nhau làm chi
Thương đau chuộc lấy
Chấp nhận từ đây
Tình trôi theo tháng ngày
Thôi bây giờ anh xin trả cho em
Khăn tay anh còn giữ
Em trả cho anh
Lời đắng cay làm chi
Em trả cho anh
Lời cay đắng làm gì
Vì trong cuộc đời
Còn trắng đôi tay
Nên người thay đổi lòng
Nhưng em nào hay
Cho em nhiều quá
Lỡ một lần sai
Từ nay xin chối từ
Nhưng em nào hay
Cho em nhiều quá
Lỡ một lần sai
Từ nay xin chối từ
Nhưng em nào hay
Cho em nhiều quá
Lỡ một lần sai
Từ nay xin chối từ