Lá Thư Cuối Cùng

Lá Thư Cuối Cùng

N9

Lời bài hát Lá Thư Cuối Cùng

Đóng góp bởi

Cô đơn mình anh bước đi trong màn đêm
Con tim vỡ tan biết đi đi về đâu
Trên tay còn mang lá thư cuối cùng
Của người tình đã gửi cho tôi
Khi xưa còn đây chữ yêu đậm sâu
Nay em đổi thay chỉ mong câu biệt ly
Em không còn yêu anh như phút ban đầu
Nay em mong muốn rời xa mãi
Giờ đây bên anh chỉ còn lại những lá thư
Ngày xưa người nói yêu anh đến muôn đời
Nay em đổi thay bước đi theo người
Em cho anh bao lời cay đắng
Ngồi đây trong đêm để tìm lại những lá thư
Ngày xưa để trả cho em hết kỷ niệm
Bao nhiêu niềm vui bấy nhiêu nỗi buồn
Em ơi anh xin đành trả hết trả hết cho người
Cô đơn mình anh bước đi trong màn đêm
Con tim vỡ tan biết đi đi về đâu
Trên tay còn mang lá thư cuối cùng
Của người tình đã gửi cho tôi
Khi xưa còn đây chữ yêu đậm sâu
Nay em đổi thay chỉ mong câu biệt ly
Em không còn yêu anh như phút ban đầu
Nay em mong muốn rời xa mãi
Giờ đây bên anh chỉ còn lại những lá thư
Ngày xưa người nói yêu anh đến muôn đời
Nay em đổi thay bước đi theo người
Em cho anh bao lời cay đắng
Ngồi đây trong đêm để tìm lại những lá thư
Ngày xưa để trả cho em hết kỷ niệm
Bao nhiêu niềm vui bấy nhiêu nỗi buồn
Em ơi anh xin đành trả hết trả hết cho người
Giờ đây bên anh chỉ còn lại những lá thư
Ngày xưa người nói yêu anh đến muôn đời
Nay em đổi thay bước đi theo người
Em cho anh bao lời cay đắng
Ngồi đây trong đêm để tìm lại những lá thư
Ngày xưa để trả cho em hết kỷ niệm
Bao nhiêu niềm vui bấy nhiêu nỗi buồn
Em ơi anh xin đành trả hết trả hết cho người
Bao nhiêu niềm vui bấy nhiêu nỗi buồn
Em ơi anh xin đành trả hết trả hết cho người