Lá Đa Thần Kỳ

Lá Đa Thần Kỳ

Lời bài hát Lá Đa Thần Kỳ

Đóng góp bởi

Cuội ơi Cuội à
Bóng trăng thật to
Cây đa ngày đó có còn hay không
Cuội ơi Cuội à
Nếu có về đây
Mang theo vài lá bé tặng mẹ cha
Tặng cho người già
Tặng ai cần thôi
Ai ốm ai đau bé cho một lá
Tặng cho Cuội nè
Một ly trà thơm
Chiếc bánh trung thu với chiếc lồng đèn
Cuội ơi Cuội à
Bóng trăng thật to
Cây đa ngày đó có còn hay không
Cuội ơi Cuội à
Nếu có về đây
Mang theo vài lá bé tặng mẹ cha
Tặng cho người già
Tặng ai cần thôi
Ai ốm ai đau bé cho một lá
Tặng cho Cuội nè
Một ly trà thơm
Chiếc bánh trung thu với chiếc lồng đèn
Cuội ơi Cuội à
Bóng trăng thật to
Cây đa ngày đó có còn hay không
Cuội ơi Cuội à
Nếu có về đây
Mang theo vài lá bé tặng mẹ cha
Tặng cho người già
Tặng ai cần thôi
Ai ốm ai đau bé cho một lá
Tặng cho Cuội nè
Một ly trà thơm
Chiếc bánh trung thu với chiếc lồng đèn
Tặng cho người già
Tặng ai cần thôi
Ai ốm ai đau bé cho một lá
Tặng cho Cuội nè
Một ly trà thơm
Chiếc bánh trung thu với chiếc lồng đèn