La Cucaracha/La Bamba (Medley/Live On The Ed Sullivan Show, April 25, 1965)

La Cucaracha/La Bamba (Medley/Live On The Ed Sullivan Show, April 25, 1965)

Xem MV bài hát
Lyrics của bài hát này chưa được cập nhật.