LK Áo Mới Cà Mau - Sóc Sờ Bai Sóc Trăng

LK Áo Mới Cà Mau - Sóc Sờ Bai Sóc Trăng

Xem MV bài hát

Lời bài hát LK Áo Mới Cà Mau - Sóc Sờ Bai Sóc Trăng

Đóng góp bởi

Nghe nói Cà Mau xa lắm
Ở cuối cùng
Bản đồ Việt Nam
Ngại chi đường xa không tới
Về để nói
Với nhau mấy lời
Xuôi máy chèo sông ông Đốc
Đêm trắng kịp tới
Chợ Cà Mau
Xuồng ghe ngày
Đêm không ngớt
Người Cà Mau
Dễ thương vô cùng
Về Cái Nước, Đầm Dơi
Nghe ai ru câu ơi hời
Thương em đừng để
Duyên lỡ thời
Tội nghiệp ghê nghe
Sắc se tim tôi
Chừng nào về Năm Căn
Nhớ nhau qua lại cũng gần
Một lần về U Minh
Nghe muỗi kêu
Nhớ rừng Cà Mau
Mai mốt Cà Mau em lớn
Tuy út mà
"Sửa soạn" đẹp hơn
Cà Mau đường đi không khó
Mà chỉ khó
Con sông vắng đò
Em đứng mình ên một hướng
Duyên dáng mời
Khách lạ ngàn phương
Cà Mau mặc thêm áo mới
Về Cà Mau là thấy
Thương em rồi
Người dân quê tôi Sóc Trăng
Đã bao đời
Dầm mưa dãi nắng
Đổi lấy chén cơm thơm ngọt
Như sữa mẹ
Mát ngọt đời con
Sông quê tôi
Đổ về ba ngã
Cây trái ngọt
Uống dòng phù sa
Đường qua Trường Khánh
Có người bạn Hoa
Tùa chể tùa hia
Úa tứ lư thìa
Về Đại Tâm thăm
Người bạn Khơmer
Nghe hát dù kê
Và điệu múa lâm thôn
Sóc sờ bai ơ bòn
Tâu na ơ bòn
Tâu na ơ bòn ơi
Về đây quê hương Sóc Trăng
Lũy tre làng
Hàng dừa rợp bóng
Dù đi bốn bể năm châu
Xa quê rồi
Mới hiểu lòng đau
Dù đi bốn bể năm châu
Xa quê rồi
Mới hiểu lòng đau