Ký Ức Anh Nhớ Em

Ký Ức Anh Nhớ Em

Xem MV bài hát

Lời bài hát Ký Ức Anh Nhớ Em

Đóng góp bởi

Bao nhiêu đêm anh
Nằm tỉnh giấc
Trong chiêm bao
Anh thấy nụ cười
Người anh yêu giờ
Phương trời nao
Có biết không anh
Nhớ em nhiều
Khi xưa ta hẹn thề bên nhau
Nguyện bên nhau đi
Suốt cuộc đời
Mà tại sao em cất bước đi rồi
Để lại cho anh lễ tràn khóe mi
Người có biết giờ này
Anh đang nhớ em
Dù năm thắng bộn bề
Tình anh không đổi thay
Người iu ơi anh mong nhớ em
Ở nơi đó giờ này
Em có nhớ không
Những ký ức ngày
Nào ta đã trao nhau
Tình đôi ta đã hứa không lìa xa...
Ngươi oi...
Bao nhiêu đêm anh nằm tỉnh giấc
Trong chiêm bao anh thấy nụ cười
Người anh yêu giờ phương trời nao
Có biết không anh nhớ em nhiều
Khi xưa ta hẹn thề bên nhau
Nguyện bên nhau đi suốt cuộc đời
Mà tại sao em cất bước đi rồi
Để lại cho anh lễ tràn khóe mi
Người có biết giờ này
Anh đang nhớ em
Dù năm thắng bộn bề
Tình anh không đổi thay
Người iu ơi anh mong nhớ em
Ở nơi đó giờ này em
Có nhớ không
Những ký ức ngày
Nào ta đã trao nhau
Tình đôi ta đã hứa
Không lìa xa...Ngươi oi...
Người có biết giờ này
Anh đang nhớ em
Dù năm thắng bộn bề
Tình anh không đổi thay
Người iu ơi anh mong nhớ em
Ở nơi đó giờ này em
Có nhớ không
Những ký ức ngày
Nào ta đã trao nhau
Tình đôi ta đã hứa
Không lìa xa...Ngươi oi...