こんな整列を誰がさせるのか? / Konna Seiretsu wo Dare ga Saseru no ka?

こんな整列を誰がさせるのか? / Konna Seiretsu wo Dare ga Saseru no ka?