Koko kara, Koko kara -Tamaki Mari Solo ver.-

Koko kara, Koko kara -Tamaki Mari Solo ver.-