Kitto, Sekai no Man'naka (instrumental)

Kitto, Sekai no Man'naka (instrumental)