Kinh Dương Vương

Kinh Dương Vương

Lời bài hát Kinh Dương Vương

Đóng góp bởi

Kinh Dương Vương con trai thứ Nguyên Đế Minh Có mẹ Vụ Tiên Nữ sống ở nơi Phương Nam núi Ngũ Lĩnh Là đời thứ 5 vua Thần Nông. Anh trai Đế Nghi cha truyền ngôi vua, quê nhà Từ Phương Bắc đó, vua trời Nam như cá Kim Long ra bể nước lớn Địa bàn rất lớn, phía bắc sông Dương Tử cả vùng hồ Động Đình. Phía Nam tới nước Hồ Tôn -Chiêm Thành. --------- Kinh Dương Vương xuống thăm Thủy phủ Long Vương, Cưới con gái Động Đình Quân là Long Nữ, sinh ra Lạc Long Quân. Thoải Phủ - Thiên Phủ - Địa Phủ Các cõi không gian tồn tại song hành với Con người! Rồng – Tiên hôm nay, Đất Việt nay con -cháu hiên ngang vang sử sách, Lộc Tục vua cha – nước Xích Quỷ thống nhất tộc người Lạc Việt. Kỷ nguyên lập quốc của họ Hồng Bàng. ------------ Kinh Dương Vương cho con trai lên nối ngôi Sùng Lãm là Lạc Long Quân đổi tên đất Việt là nước Văn Lang. Phía đông giáp bể Nam Hải. Về tây giáp Ba Thục Tứ Xuyên, bắc Động Đình Hồ. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh nở ra 1 bọc trăm trứng. 100 con trai, 50 đi với cha trở lại miền biển. 50 mươi với mẹ xuôi lên non cao. ----- Người con trai trưởng ở lại Phong Châu tôn Làm vua lấy hiệu Hùng Vương Nước Văn Lang, mới có tên tổ tiên Bách Việt- Việt Nam Mây phủ Động Đình Rồng – Hạc quy tiên!”. -- Đọc: Giỗ tổ Bách Việt Tháng Giêng ngày 18, Thủy Tổ Cội Việt Kinh Dương Vương hiển hậu hiền!