Kiếp Sau Nguyện Làm Một Đóa Sen

Kiếp Sau Nguyện Làm Một Đóa Sen

Lời bài hát Kiếp Sau Nguyện Làm Một Đóa Sen

Đóng góp bởi

Nguyện kiếp sau thân ta là sen Bình tâm buông bỏ đi luyến ái Dù thấm bùn lấm lem Dựa gió mà ngủ yên Hoa tàn hoa cứ rơi hoa nào hay Nguyện kiếp sau thân ta là sen Để quên đi chuyện trăng gió kia Được kế cận sớm hôm Được Đức Phật thuyết kinh Bao trầm tư biến tan không phiền lo [ĐK] Nguyện mai sau hóa thân hoa sen Vì tơ duyên cớ sao luôn bẽ bàng vậy Từ hữu ý đến vô tình Người sẽ tổn thương ta Thì tội chi luyến lưu nợ duyên ấy Nguyện mai sau hóa thân hoa sen Khỏi trầm luân, đắng cay, đau khổ cùng cực Khỏi chuốc lấy những muộn phiền Khỏi những nỗi u hoài Là được hay mất, xuôi theo tự nhiên (Thiền định như nhánh hoa trong lòng ta)