Kiếp Nhân Sinh

Kiếp Nhân Sinh

Lời bài hát Kiếp Nhân Sinh

Đóng góp bởi

Thân mình trong trần thế Một đời gian nan cơ hàn Lòng người thâm sâu phủ phàng Tham sân si bao lụy phiền còn đeo mãi Thân ko chút an nhàn, nơi trần ai gieo khổ sầu Luôn chạy theo phù phiếm Lạc lầm ko hay lối vàng Đạo quyền thâm sâu rưới hồn Khi tan thân vương nghiệp sầu thì đã tắt Quay lưng kiếp tu hành, duyên còn tùy tại tâm thế nhân Chúng sanh sống trong nơi lợi danh Ko hay mình đang vướng sai lầm Thế gian bao nghiệp phần, bao tội lỗi lòng riêng mang Tránh sao qua khỏi bể khổ luân hồi Đôi lời khuyên từ bỏ, hồng trần chỉ là cõi tạm Đường về TÂY PHƯƠNG sẽ tịnh Lo tu thân, mong tìm đường về giác chánh Tâm luôn sẽ an nhàn, niệm DI ĐÀ PHẬT NGÔN CHÚ BI Bội giác nghiệp trần là nguyên nhân đau khổ Quay đầu giác ngộ, là mục độ NHƯ LAI Vì yêu thương, nên chi nghiệp báo kéo dài Chi bằng gắng công tu luyện Để được hoa khai kiến phù