Kiếp Người

Kiếp Người

Lời bài hát Kiếp Người

Đóng góp bởi

Đã từ khi nào, người đời hai chữ giàu sang
Để cho thế gian còn mãi âu lo cơ hàn
Đắng ngọt đôi đàng
Nghèo thì cơm áo lo toan
Giàu thì nhung gấm thênh thang
Chuyện đời thế gian
Kiếp phận con người
Ừ thì sinh tử biệt ly
À ơi nghĩ suy, đời ghét ganh nhau được gì
Đắng ngọt trên đời
Một thời ai không trải qua
Nghèo giàu đâu khác lạ
Cớ gì gièm pha
Trần gian có còn bình an
Giấc mộng giàu sang
Gieo chi cho đời ngổn ngang
Nghĩa nhân vì tiền nhạt nhòa
Ân tình vì lợi danh gắn bó
Tình bằng là nỗi lo, là đắn đo
Ai ơi lỡ phận cơ hàn cũng đừng ham
Đến tận khi nào
Người đời cùng chung ước ao
Cùng chia nỗi đau
Cùng sớt chia nhau nụ cười
Kiếp phận con người
Một đời vui sống ai ơi
Ngày về thân cát bụi
Nghèo giàu khác biệt gì nhau
Kiếp phận con người
Ừ thì sinh tử biệt ly
À ơi nghĩ suy, đời ghét ganh nhau được gì
Đắng ngọt trên đời
Một thời ai không trải qua
Nghèo giàu đâu khác lạ
Cớ gì gièm pha
Trần gian có còn bình an
Giấc mộng giàu sang
Gieo chi cho đời ngổn ngang
Nghĩa nhân vì tiền nhạt nhòa
Ân tình vì lợi danh gắn bó
Tình bằng là nỗi lo, là đắn đo
Ai ơi lỡ phận cơ hàn cũng đừng ham
Đến tận khi nào
Người đời cùng chung ước ao
Cùng chia nỗi đau
Cùng sớt chia nhau nụ cười
Kiếp phận con người
Một đời vui sống ai ơi
Ngày về thân cát bụi
Nghèo giàu khác biệt gì nhau
Kiếp phận con người
Một đời vui sống ai ơi
Ngày về thân cát bụi
Nghèo giàu khác biệt gì nhau