Khúc Hát Người Đi Khai Hoang

Khúc Hát Người Đi Khai Hoang

Lời bài hát Khúc Hát Người Đi Khai Hoang

Đóng góp bởi

Ta đốt lửa cho đồi hoang ấm mãi
Hẹn người lên tìm lại dấu chân xưa
Thủa quân đi rừng núi chiến công
Còn vang
Lòng vẫn nghe bao lời tình đất gọi
Bên cánh võng nghe rừng khuya hát mãi
Mặt trời lên nhìn rạng rỡ quê hương
Tuổi thanh xuân còn bước tiếp xây đời vui
Thành phố ơi ta gửi lời ước hẹn
Hò ơ, ơi hò ơ, ta về đây phá đồi hoang
Gió mơn man câu hò từ lán mới
Vui rộn tiếng cười tươi trẻ trên nương
Theo bước ta đất mừng vui xanh mượt
Cất ca lên ánh lửa yêu đời
Khúc ca mừng đất vỡ thênh thang
Ta đốt lửa cho đồi hoang ấm mãi
Hẹn người lên tìm lại dấu chân xưa
Thủa quân đi rừng núi chiến công
Còn vang
Lòng vẫn nghe bao lời tình đất gọi
Bên cánh võng nghe rừng khuya hát mãi
Mặt trời lên nhìn rạng rỡ quê hương
Tuổi thanh xuân còn bước tiếp xây đời vui
Thành phố ơi ta gửi lời ước hẹn
Hò ơ, ơi hò ơ
Thương làm sao nhớ làm sao chiến khu xưa
Nay là miền đất hứa
Em tập đánh vần hoa nở chim ca
Theo bước ta đất mừng lên xanh mượt
Mát reo vang đất mổ nông trường
Những công trình vẫy gọi tương lai
Ta đốt lửa cho đồi hoang ấm mãi
Hẹn người lên tìm lại dấu chân xưa
Thủa quân đi rừng núi chiến công
Còn vang
Lòng vẫn nghe bao lời tình đất gọi
Bên cánh võng nghe rừng khuya hát mãi
Mặt trời lên nhìn rạng rỡ quê hương
Tuổi thanh xuân còn bước tiếp xây đời vui
Thành phố ơi ta gửi lời ước hẹn
Hò ơ, ơi hò ơ
Thương làm sao nhớ làm sao chiến khu xưa
Nay là miền đất hứa
Em tập đánh vần hoa nở chim ca
Theo bước ta đất mừng lên xanh mượt
Mát reo vang đất mổ nông trường
Những công trình vẫy gọi tương lai
Hò ơ, ơi hò ơ
Hò ơ, ơi hò ơ
Hò ơ, ơi hò ơ