Khúc Hát Mừng Sinh Nhật

Khúc Hát Mừng Sinh Nhật

Lời bài hát Khúc Hát Mừng Sinh Nhật

Đóng góp bởi

Ngày hôm nay
Ta cùng hợp hoan nơi đây
Mọi người bên nhau
Ta hát mừng sinh nhật
Một hai ba ta cùng thổi tắt nến
Happy birthday happy birthday to you
On this day altogether will be
I will all sing for your birthday
One two three we blow up the candles
Happy birthday happy birthday to you
Happy birthday happy birthday to you
Happy birthday happy birthday to you
Happy birthday happy birthday to you
Happy birthday happy birthday to you
Ngày hôm nay
Ta cùng hợp hoan nơi đây
Mọi người bên nhau
Ta hát mừng sinh nhật
Một hai ba ta cùng thổi tắt nến
Happy birthday happy birthday to you
On this day altogether will be
I will all sing for your birthday
One two three we blow up the candles
Happy birthday happy birthday to you
Happy birthday happy birthday to you
Happy birthday happy birthday to you
Happy birthday happy birthday to you
Happy birthday happy birthday to you
Ngày hôm nay
Ta cùng hợp hoan nơi đây
Mọi người bên nhau
Ta hát mừng sinh nhật
Một hai ba ta cùng thổi tắt nến
Happy birthday happy birthday to you
On this day altogether will be
I will all sing for your birthday
One two three we blow up the candles
Happy birthday happy birthday to you