Khúc Ca Tạ Ơn

Khúc Ca Tạ Ơn

Lời bài hát Khúc Ca Tạ Ơn

Đóng góp bởi

Đời con là những nốt nhạc thiêng
Chúa thêu dệt nên
Thành khúc ca tuyệt vời
Đời con là khúc hát tri ân
Xin dâng một đời
Lời tạ ơn thiên Chúa
Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban
Phúc ân tràn lan
Tình mến thương vô vàn
Tạ ơn vì những nỗi oan khiên
Chúa đã tôi luyện
Một niềm tin trung kiên
Xin tạ ơn
Con xin tạ ơn Chúa
Mãi muôn đời
Con xin tạ ơn Chúa
Dù trần gian
Bao khó nguy ngập tràn
Tình Ngài thương
Con bước đi bình an
Xin ngợi ca
Bao la tình thương Chúa
Mãi muôn đời
Ca vang tình thương Chúa
Trọn niềm tin
Con phó trong tay Ngài
Vì đời con
Tất cả là hồng ân
Đời con là những tháng ngày trôi
Chúa an bài cho
Thật biết bao lạ lùng
Đời con là tiếng hát không ngơi
Ca khen muôn đời
Lời tạ ơn thiên Chúa
Tạ ơn vì những lúc bình an
Chúa thương tặng ban
Cuộc sống vui chan hòa
Tạ ơn vì những lúc nguy nan
Chúa đã thương ban
Niềm cậy trông miên man
Xin tạ ơn
Con xin tạ ơn Chúa
Mãi muôn đời
Con xin tạ ơn Chúa
Dù trần gian
Bao khó nguy ngập tràn
Tình Ngài thương
Con bước đi bình an
Xin ngợi ca
Bao la tình thương Chúa
Mãi muôn đời
Ca vang tình thương Chúa
Trọn niềm tin
Con phó trong tay Ngài
Vì đời con
Tất cả là hồng ân
Đời con là những lúc buồn vui
Chúa luôn kề bên
Cùng sớt chia vui buồn
Đời con là tiếng hát vang xa
Hoan ca muôn đời
Lời tạ ơn thiên Chúa
Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan
Chúa thương tặng ban
Nguồn thánh ân tuôn tràn
Tạ ơn vì những lúc điêu ngoa
Chúa đã thương tha
Bằng tình yêu bao la
Xin tạ ơn
Con xin tạ ơn Chúa
Mãi muôn đời
Con xin tạ ơn Chúa
Dù trần gian
Bao khó nguy ngập tràn
Tình Ngài thương
Con bước đi bình an
Xin ngợi ca
Bao la tình thương Chúa
Mãi muôn đời
Ca vang tình thương Chúa
Trọn niềm tin
Con phó trong tay Ngài
Vì đời con
Tất cả là hồng ân
Xin tạ ơn
Con xin tạ ơn Chúa
Mãi muôn đời
Con xin tạ ơn Chúa
Dù trần gian
Bao khó nguy ngập tràn
Tình Ngài thương
Con bước đi bình an
Xin ngợi ca
Bao la tình thương Chúa
Mãi muôn đời
Ca vang tình thương Chúa
Trọn niềm tin
Con phó trong tay Ngài
Vì đời con
Tất cả là hồng ân
Vì đời con
Tất cả là hồng ân