Khu Tao Sống

Khu Tao Sống

Lời bài hát Khu Tao Sống

Đóng góp bởi

Xe chốt và pháo
Là những thứ mà em tao xăm mình
Xe tốt quần áo
Là những mà tao bao năm rình
Phường khóm công an
Là nơi tao đang đăng hình
Hẻm 48
Ngay từ xưa đã không là yên bình
Sáng ngày hôm qua
Cũng giống như sáng của ngày hôm nay
Việc tao làm cũng như mọi ngày
Thằng Karik đã thấy
Back to my hood
Tao làm việc của tao
Khi tất cả trở thành vấn đề
Tao để dao làm việc của tao
Tao không gây hấn
Nhưng hễ ai đụng là đập
Và hàng nguội nằm trong túi
Làm cho quần thụng và thấp
Anh em khi gặp tao
Cầm bia cụng bay nắp
Còn tụi mày khi gặp tao
Vào 48 tao chấp
Trong khu tao sống
Khi mày thích tao cứ ok
Nay robinhoot
Đến gây sự đưa mày vô hàng
Ghét tao không khôn ngoan
Nhà mày không an toàn
Bia cùng với rượu
Như Khanh Nhỏ anh em tao ngang hàng
Trong khu tao sống
Khi mày thích tao cứ ok
Nay robinhoot
Đến gây sự đưa mày vô hàng
Ghét tao không khôn ngoan
Nhà mày không an toàn
Bia cùng với rượu
Như Khanh Nhỏ anh em tao ngang hàng
Đây là Tân Bình
Hẻm 68 Bùi Thị Xuân
Là khu nuôi đĩ điếm
Quán nhậu và đủ loại thành phần
Khu này theo đạo thiên chúa
Nên dân không có thờ đại ca
Nhưng nếu mày gây chuyện trong đây
Tao thách mày mò được đường ra
Bước ra ngoài hẻm
Phải biết nhìn trước nhìn sau
Vì đây là khu ăn nhậu
Nên thường có vật lạ bay vô đầu
Già trẻ lớn bé
Khu này vai vế đều bằng nhau
Nhưng cứ mở miệng solococo
Thì coi chừng đầu đổ máu
Tao sống ở đây
Như là công dân lương thiện
Thỉnh thoảng thiếu nợ
Thì tao vẫn phải đi làm
Công nhân lắp giếng
Giống như bao khu khác
Khu này nói chuyện bằng tiền
Có danh có tiếng có quyền có miếng
Nhưng không có tiền thì biến
Trong khu tao sống
Khi mày thích tao cứ ok
Nay robinhoot
Đến gây sự đưa mày vô hàng
Ghét tao không khôn ngoan
Nhà mày không an toàn
Bia cùng với rượu
Như Khanh Nhỏ anh em tao ngang hàng
Trong khu tao sống
Khi mày thích tao cứ ok
Nay robinhoot
Đến gây sự đưa mày vô hàng
Ghét tao không khôn ngoan
Nhà mày không an toàn
Bia cùng với rượu
Như Khanh Nhỏ anh em tao ngang hàng
Nơi đây không có đèn
Và tao được dạy từ nhỏ
Là đi chơi không có hèn
Nếu như gặp được tao
Mày bỏ chạy làm con chó
Nhưng làm sao để đứng lại
Khi bản lĩnh mày không có
Nói cho tao nghe
Khu mày sống ra sao
Khi mày gặp mặt kẻ địch
Liệu mày có phóng ra dao
Tụi mày sống có cho nhau
Hay mày muốn chơi tao
Cứ vào 48
Cho mày biết tao sống ra sao
Mày không như tao
Tao không giống như mày
Anh em bị chém
Tao đứng lại còn mày lo bỏ chạy
Gặp ăn cướp tao rút dao
Còn mày van xin thì quỳ lạy
Nói chung tao là thằng liều mạng
Còn mày là thằng nhát cáy
Tao biết khi nói ra
Thì *** có thằng nào tin
Vì trong mắt của tui mày
Ngoài đời tao chỉ là thằng thư sinh
Đeo mắt kiếng mặt ngoàn hiền
Đặc biệt không biết kiếm chuyện
Vậy mày cứ thử đụng đi
Coi ai té trước biết liền
Trong khu tao sống
Khi mày thích tao cứ ok
Nay robinhoot
Đến gây sự đưa mày vô hàng
Ghét tao không khôn ngoan
Nhà mày không an toàn
Bia cùng với rượu
Như Khanh Nhỏ anh em tao ngang hàng
Trong khu tao sống
Khi mày thích tao cứ ok
Nay robinhoot
Đến gây sự đưa mày vô hàng
Ghét tao không khôn ngoan
Nhà mày không an toàn
Bia cùng với rượu
Như Khanh Nhỏ anh em tao ngang hàng