Không Thể Tha Thứ Thêm Lần Nữa

Không Thể Tha Thứ Thêm Lần Nữa

Lời bài hát Không Thể Tha Thứ Thêm Lần Nữa

Đóng góp bởi

Em có lỗi bao nhiêu lần rồi
Anh đã tha thứ cho em
Sao em cứ khóc
Để nước mắt em rơi
Anh tự hỏi lòng
Là vì cớ sao
Em mang cho anh
Bao nhiêu cay đắng
Bao nhiêu muộn phiền
Em có hay
Mà giờ đây sao em lại khóc
Khóc hết nước mắt để làm gì
Khi trong con tim chẳng còn gì
Em mang cho anh
Bao nhiêu muộn phiền em có thấu
Nuốt hết trái đắng lòng ngậm ngùi
Thứ tha cho em nhiều lần rồi
Con tim anh đau
Rã rời em có hay
Thế giới trong em giờ là gì
Khi em ra đi rồi trở lại
Bao nhiêu năm qua
Anh đã đợi chờ và tha thứ
Đã thế chấm hết là thật rồi
Quá khứ trong em chẳng đổi dời
Nên em cứ đi
Hãy xem như không có anh
Em có lỗi bao nhiêu lần rồi
Anh đã tha thứ cho em
Sao em cứ khóc
Để nước mắt em rơi
Anh tự hỏi lòng
Là vì cớ sao
Em mang cho anh
Bao nhiêu cay đắng
Bao nhiêu muộn phiền
Em có hay
Mà giờ đây sao em lại khóc
Khóc hết nước mắt để làm gì
Khi trong con tim chẳng còn gì
Em mang cho anh
Bao nhiêu muộn phiền em có thấu
Nuốt hết trái đắng lòng ngậm ngùi
Thứ tha cho em nhiều lần rồi
Con tim anh đau
Rã rời em có hay
Thế giới trong em giờ là gì
Khi em ra đi rồi trở lại
Bao nhiêu năm qua
Anh đã đợi chờ và tha thứ
Đã thế chấm hết là thật rồi
Quá khứ trong em chẳng đổi dời
Nên em cứ đi
Hãy xem như không có anh
Khóc hết nước mắt để làm gì
Khi trong con tim chẳng còn gì
Em mang cho anh
Bao nhiêu muộn phiền em có thấu
Nuốt hết trái đắng lòng ngậm ngùi
Thứ tha cho em nhiều lần rồi
Con tim anh đau
Rã rời em có hay
Thế giới trong em giờ là gì
Khi em ra đi rồi trở lại
Bao nhiêu năm qua
Anh đã đợi chờ và tha thứ
Đã thế chấm hết là thật rồi
Quá khứ trong em chẳng đổi dời
Nên em cứ đi
Hãy xem như không có anh
Nên em cứ đi
Hãy xem như không có anh