Không Thể Nói / 不可说 (Hoa Thiên Cốt OST)

Không Thể Nói / 不可说 (Hoa Thiên Cốt OST)

Lời bài hát Không Thể Nói / 不可说 (Hoa Thiên Cốt OST)

Đóng góp bởi

女:用你的手 解我的鎖 跌入這溫柔漩渦 男:千丈風波 萬般蹉跎 情意都不曾變過 女:一世牽絆 一念成禍 還執意一錯再錯 男:一瞬之間 一生廝守 粉碎成末 女:愛上你愛上了錯 男:失了你失了魂魄 合:可笑命運捉弄 來世今生無處逃脫 更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網 女:不是不可說 男:是我不敢說 合:一步一微笑一步一傷心一步一劫難 化作飛蛾撲火 女:因為愛上你 我便沒了我 合:讓一切都隨風散落 女:不是不可說 男:是我不能說 合:相擁著承諾別怪我懦弱情不容你我 舍我護你而活 女:因為愛上你 男:我才成了我 合:共你沉沒