Không Sao Em À

Không Sao Em À

Lời bài hát Không Sao Em À

Đóng góp bởi

Vậy là anh ta, không phải anh đúng không Chẳng cần đôi co nếu em thấy anh ấy quan trọng Giờ em đi đi anh không trách em đâu thật tâm những gì Năm tháng yêu em, với anh không hề hoang phí. Ngày vừa quen nhau ai đã hứa yêu anh trọn đời đến sau Vậy giờ thương đau sao chỉ mỗi anh đây vẹn nguyên lúc đầu Còn không em ơi những năm tháng hai ta cùng nhau chung lối Hứa sẽ không dời nhưng nay phải xa cách rồi. Một người không muốn ở lại, giữ làm gì cuộc tình đã phai Giờ người vui với hiện tại, Anh ở lại lạnh đau thấu vai Bận lòng thêm chẳng được gì, suy cho cùng thì em cũng đi Hứa không buồn nhưng chẳng thể làm theo lý trí. Giờ còn đâu những ngày mà, hai ta đã cùng nhau trải qua Không nghĩ là em nỡ buộc lòng dối trá Một ngày nào nếu như mà, bên cạnh người ta em thấy đau Cứ ngoảnh đầu quay lại về đây không sao đâu. Một người không muốn ở lại, giữ làm gì cuộc tình đã phai Giờ người vui với hiện tại, Anh ở lại lạnh đau thấu vai Bận lòng thêm chẳng được gì, suy cho cùng thì em cũng đi Hứa không buồn nhưng lòng còn vương lý trí. Giờ còn đâu những ngày mà, hai ta đã cùng nhau trải qua Không nghĩ là em nỡ buộc lòng dối trá Một ngày nào nếu như mà, bên cạnh người ta em thấy đau Cứ ngoảnh đầu quay lại về đây không sao đâu.