Không Quay Lại

Không Quay Lại

Lời bài hát Không Quay Lại

Đóng góp bởi

Mắt em khép lại
Ngỡ anh bên cạnh
Em nhớ anh quá nhiều
Mắt em tuôn lệ
Chẳng anh bên cạnh
Em vẫn mơ về anh
Sao lạnh lùng bước đi
Làm tim em vỡ tan
Không đoái thương gì
Thật dại khờ cứ
Mong anh lần nữa
Mang hạnh phúc đến em
Bao kỉ niệm yêu đã qua
Nhẹ tựa như cánh hoa
Mà sao ta chẳng thể
Mang theo cùng
Hoa giờ còn nguyên sắc hương
Chỉ mong anh nghĩ suy
Một lần ta
Có thể lại yêu nhau
Bao kỷ niệm yêu đã qua
đẹp tựa như thủy tinh
Mà sao anh nỡ
Bước không quay lại
Bây giờ lệ em vẫn tuôn
Tình ta như cánh hoa
Dần trôi theo nước mắt
Không quay lại
Không quay lại
Mắt em khép lại
Ngỡ anh bên cạnh
Em nhớ anh quá nhiều
Mắt em tuôn lệ
Chẳng anh bên cạnh
Em vẫn mơ về anh
Sao lạnh lùng bước đi
Làm tim em vỡ tan
Không đoái thương gì
Thật dại khờ cứ
Mong anh lần nữa
Mang hạnh phúc đến em
Bao kỉ niệm yêu đã qua
Nhẹ tựa như cánh hoa
Mà sao ta chẳng thể
Mang theo cùng
Hoa giờ còn nguyên sắc hương
Chỉ mong anh nghĩ suy
Một lần ta
Có thể lại yêu nhau
Bao kỷ niệm yêu đã qua
đẹp tựa như thủy tinh
Mà sao anh nỡ
Bước không quay lại
Bây giờ lệ em vẫn tuôn
Tình ta như cánh hoa
Dần trôi theo nước mắt
Không quay lại
Bao kỷ niệm yêu đã qua
đẹp tựa như thủy tinh
Mà sao anh nỡ
Bước không quay lại
Bây giờ lệ em vẫn tuôn
Tình ta như cánh hoa
Dần trôi theo nước mắt
Không quay lại