Không Phải Tại Chúng Mình

Không Phải Tại Chúng Mình

Lời bài hát Không Phải Tại Chúng Mình

Đóng góp bởi

Không phải tại anh
Cũng không phải tại em
Tại trời xui khiến
Nên chúng mình thương nhau
Tình nồng thắm biết bao
Lúc ông Tơ bắc cầu
Bà Nguyệt nối chữ yêu
Vui trọn buổi ban đầu
Rồi thời gian lướt mau
Tình ta úa màu
Đàn dâng phím sầu
Đầy thương đau khi tình héo
Không phải tại anh
Cũng không phải tại em
Tình yêu....!
Tình yêu như hoa nở
Đẹp xinh
Khi xuân đến
Em ơi
Làm thân hoa
Cho người ta hái....
Hè sang
Sắc thắm hoa dần tàn
Thu đến nghẹn ngào
Rồi heo mây
Kéo sang mùa đông
Làm hoa kia
Chết trong lạnh.. lùng
Không phải tại anh
Cũng không phải tại em
Tại đời đen trắng
Nên chúng mình xa nhau
Mình từng nói đã lâu
Dấu đi chung chuyến tàu
Người về bến khác nhau
Không hẹn đến nơi nào
Thì ngày nay có sao
Mình không trách người
Mình không trách mình
Đời đổi thay như màu áo
Không phải tại anh
Cũng không phải tại em
Tình yêu....!
Tình yêu như hoa nở
Đẹp xinh
Khi xuân đến
Em ơi
Làm thân hoa
Cho người ta hái....
Hè sang
Sắc thắm hoa dần tàn
Thu đến nghẹn ngào
Rồi heo mây
Kéo sang mùa đông
Làm hoa kia
Chết trong lạnh lùng
Không phải tại anh
Cũng không phải tại em
Tại đời đen trắng
Nên chúng mình xa nhau
Mình từng nói đã lâu
Dấu đi chung chuyến tàu
Người về bến khác nhau
Không hẹn đến nơi nào
Thì ngày nay có sao
Mình không trách người
Mình không trách mình
Đời đổi thay như màu áo
Không phải tại anh
Cũng không phải tại em
Không phải tại anh
Cũng không phải tại....
Em.....