Không Nợ Thì Nên Thôi

Không Nợ Thì Nên Thôi

Xem MV bài hát

Lời bài hát Không Nợ Thì Nên Thôi

Đóng góp bởi

Dù có khóc
Nhiều như thế nào
Thì nước mắt
Cũng không thể
Hết được em ơi
Anh đã nghĩ
Nghĩ nhiều ngày
Qua rồi
Giờ mình đã
Không nợ thì
Nên thôi
Mình xa nhau
Em mới hiểu được
Không có anh
Em cũng buồn
Cũng thấy lẻ loi
Em sẽ nhớ
Nhớ ngày mình
Vui cười
Thì lúc đó
Anh đã đến cùng người
Xa xôi
Mình đã nói
Sẽ mãi luôn
Chung đường
Cũng từng đã hứa
Sẽ luôn mãi mãi
Không đổi thay
Và em cũng đã nói
Chỉ có yêu mình anh
Và anh cũng đã nói
Chỉ có yêu mình em
Mà giờ đã
Mỗi đứa mỗi
Con đường
Giờ thì sẽ
Mãi mãi anh với em
Là thế
Duyên đôi mình
Hãy dừng lại
Ở đây
Vì ngày mai
Sẽ có người
Thay thế anh
Mình xa nhau
Em mới hiểu được
Không có anh
Em cũng buồn
Cũng thấy lẻ loi
Em sẽ nhớ
Nhớ ngày mình
Vui cười
Thì lúc đó
Anh đã đến cùng người
Xa xôi
Mình đã nói
Sẽ mãi luôn
Chung đường
Cũng từng đã hứa
Sẽ luôn mãi mãi
Không đổi thay
Và em cũng đã nói
Chỉ có yêu mình anh
Và anh cũng đã nói
Chỉ có yêu mình em
Mà giờ đã
Mỗi đứa mỗi
Con đường
Giờ thì sẽ
Mãi mãi anh với em
Là thế
Duyên đôi mình
Hãy dừng lại
Ở đây
Vì ngày mai
Sẽ có người
Thay thế anh
Mình đã nói
Sẽ mãi luôn
Chung đường
Cũng từng đã hứa
Sẽ luôn mãi mãi
Không đổi thay
Và em cũng đã nói
Chỉ có yêu mình anh
Và anh cũng đã nói
Chỉ có yêu mình em
Mà giờ đã
Mỗi đứa mỗi
Con đường
Giờ thì sẽ
Mãi mãi anh với em
Là thế
Duyên đôi mình
Hãy dừng lại
Ở đây
Vì ngày mai
Sẽ có người
Thay thế anh