Không Muốn Ai Khác Ngoài Anh

Không Muốn Ai Khác Ngoài Anh

Lời bài hát Không Muốn Ai Khác Ngoài Anh

Đóng góp bởi

Nước mắt sẽ ngưng rơi
Nếu như anh trở lại
Chỉ yêu mình anh
Không muốn ai khác ngoài anh
Nụ hôn nồng ấm
Anh trao hôm nào vẫn
Còn vị ngọt trên môi
Nay hòa cùng với lệ rơi
Không muốn ai khác ngoài anh
Từ mắt em, lệ cứ rơi
Thầm kín nỗi đau chẳng hề vơi
Từ ngón tay, lệ cũng rơi
Em nhớ từng giây phút bên anh
Trái tim vỡ tan
Khi anh lạnh lùng bước đi
Em mỉm cười nhưng nước mắt
Cố chảy ngược vào trong
Giờ phải làm sao cho tim anh
Về đây bên tim em
Rồi đôi ta sẽ quấn quít như xưa
Nước mắt cứ tuôn rơi
Cứ mong anh trở lại
Nhớ anh nhiều hơn
Không muốn ai khác ngoài anh
Thầm mong nhẹ khép đôi mi
Anh sẽ đến khi em mở to mắt
Anh đã lại sát kề bên
Nước mắt sẽ ngưng rơi
Nếu như anh trở lại
Chỉ yêu mình anh
Không muốn ai khác ngoài anh
Nụ hôn nồng ấm
Anh trao hôm nào vẫn
Còn vị ngọt trên môi
Nay hòa cùng với lệ rơi
Không muốn ai khác ngoài anh
Từ mắt em, lệ cứ rơi
Thầm kín nỗi đau chẳng hề vơi
Từ ngón tay, lệ cũng rơi
Em nhớ từng giây phút bên anh
Trái tim vỡ tan
Khi anh lạnh lùng bước đi
Em mỉm cười nhưng nước mắt
Cố chảy ngược vào trong
Giờ phải làm sao cho tim anh
Về đây bên tim em
Rồi đôi ta sẽ quấn quít như xưa
Nước mắt cứ tuôn rơi
Cứ mong anh trở lại
Nhớ anh nhiều hơn
Không muốn ai khác ngoài anh
Thầm mong nhẹ khép đôi mi
Anh sẽ đến khi em mở to mắt
Anh đã lại sát kề bên
Nước mắt sẽ ngưng rơi
Nếu như anh trở lại
Chỉ yêu mình anh
Không muốn ai khác ngoài anh
Nụ hôn nồng ấm
Anh trao hôm nào vẫn
Còn vị ngọt trên môi
Nay hòa cùng với lệ rơi
Không muốn ai khác ngoài anh
Nhớ anh nhiều hơn
Không muốn ai khác ngoài anh
Thầm mong nhẹ khép đôi mi
Anh sẽ đến khi em mở to mắt
Anh đã lại sát kề bên
Nước mắt sẽ ngưng rơi
Nếu như anh trở lại
Chỉ yêu mình anh
Và chỉ là anh thôi
Nụ hôn nồng ấm
Anh trao hôm nào vẫn
Còn vị ngọt trên môi
Nay hòa cùng với lệ rơi
Không muốn ai khác ngoài anh