Không Giờ Rồi

Không Giờ Rồi

Lời bài hát Không Giờ Rồi

Đóng góp bởi

Không giờ rồi
Anh ngủ đi thôi
Hơi đâu mà lo lắng anh ơi
Thà nghèo mà biết
Mến thương nhau
Còn hơn giàu có đổi thay mau
Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao
Không giờ rồi
Anh biết chưa anh
Sao anh còn
Thao thức trong đêm
Bọn mình nghèo túng để cho quen
Ngày sau giàu có mới thương thêm
Thôi em đừng buồn nhé em
Anh ơi
Anh suy nghĩ chi từng giờ
Cho em gối chăng ơ thờ
Gần nhau như bơ vơ tội lắm
Em ơi
Rằng trời sinh voi sinh cỏ
Đâu ai đói mà em lo
Em thao thức hoài thêm ốm o
Không giờ rồi
Ta ngủ cho say
Mai đây còn lo kế sinh nhai
Bọn mình giờ giấc trắng đôi tay
Vẫn tin hạnh phúc ở tương lai
Không bao giờ tình nhạt phai
Không giờ rồi
Anh biết chưa anh
Sao anh còn
Thao thức trong đêm
Bọn mình nghèo túng để cho quen
Ngày sau giàu có mới thương thêm
Thôi em đừng buồn nhé em
Anh ơi
Anh suy nghĩ chi từng giờ
Cho em gối chăng ơ thờ
Gần nhau như bơ vơ tội lắm
Em ơi
Rằng trời sinh voi sinh cỏ
Đâu ai đói mà em lo
Em thao thức hoài thêm ốm o
Không giờ rồi
Ta ngủ cho say
Mai đây còn lo kế sinh nhai
Bọn mình giờ giấc trắng đôi tay
Vẫn tin hạnh phúc ở tương lai
Không bao giờ tình nhạt phai
Bọn mình giờ giấc trắng đôi tay
Vẫn tin hạnh phúc ở tương lai
Không bao giờ tình nhạt phai
Bọn mình giờ giấc trắng đôi tay
Vẫn tin hạnh phúc ở tương lai
Không bao giờ tình nhạt phai