Không Em Anh Phải Sống Sao

Không Em Anh Phải Sống Sao

Lời bài hát Không Em Anh Phải Sống Sao

Đóng góp bởi

Ngày tháng trôi qua, anh chằng quên được em. Từ lúc em đi anh suy nghĩ rất nhiều, người ở bên ai có chắc đang hạnh phúc. Còn nhớ đến anh, những lúc ta gần nhau Tình cảm anh trao cho em rất nồng nàn, mà cớ sao em ra đi chằng một lời. Để anh bơ vơ ôm nhớ thương người hỡi. Về với anh đi, anh xin em về đi Dk : Chuyện tình này đâu phải do ai gây lỗi lầm, mà do hai ta đã cố chấp trong tình yêu. Nếu chúng ta nhường nhau thì đâu giống như bây giờ. Chuyện tình mình đâu phải cách chia đôi đường đi Một lần này em hỡi anh mong em trở về, thật lòng anh rất muốn ở bên em người ơi. Em ra đi thì sao anh sống tốt trên đời này. Đừng làm lòng anh đau hãy quay về bên anh.