Không Dám Đâu

Không Dám Đâu

Lời bài hát Không Dám Đâu

Đóng góp bởi

Trên cành cao chim hót mời em chơi dưới vườn xuân.
Bao bạn thân lấp ló gọi em tung tăng sân nhà.
Đá bóng với đá cầu,nhảy dây,bắn bi,trốn tìm.
Ôi ! Hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em hổng dám đâu.
Không dám đâu,em còn phải học bài
Không dám đâu,em còn phải làm bài.
Sao khó ghê,mai mình phải ôn bài.Không dám đâu,hổng dám đâu!
Trên cành cao chim hót mời em chơi dưới vườn xuân.
Bao bạn thân lấp ló gọi em tung tăng sân nhà.
Đá bóng với đá cầu,nhảy dây,bắn bi,trốn tìm.
Ôi ! Hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em hổng dám đâu.
Không dám đâu,em còn phải học bài
Không dám đâu,em còn phải làm bài.
Sao khó ghê,mai mình phải ôn bài.Không dám đâu,hổng dám đâu!
Trên cành cao chim hót mời em chơi dưới vườn xuân.
Bao bạn thân lấp ló gọi em tung tăng sân nhà.
Đá bóng với đá cầu,nhảy dây,bắn bi,trốn tìm.
Ôi ! Hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em hổng dám đâu.
Không dám đâu,em còn phải học bài
Không dám đâu,em còn phải làm bài.
Sao khó ghê,mai mình phải ôn bài.Không dám đâu,hổng dám đâu!
Trên cành cao chim hót mời em chơi dưới vườn xuân.
Bao bạn thân lấp ló gọi em tung tăng sân nhà.
Đá bóng với đá cầu,nhảy dây,bắn bi,trốn tìm.
Ôi ! Hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em hổng dám đâu.
Không dám đâu,em còn phải học bài
Không dám đâu,em còn phải làm bài.